Omgaan met woede, hoe doe je dat? Tijdens de ervaringsgerichte trainingen en online cursus Omgaan met woede krijg je meer inzicht in de menselijke dynamiek die ten grondslag ligt aan woede. Je leert hoe je op een constructieve manier de kracht van woede kunt kanaliseren. En je leert hoe je de wijsheid achter woede kunt verstaan. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Bang voor krachtOmgaan met woede - bewustleven.eu

Veel mensen zijn bang voor eigen of andermans woede en daarmee (on)bewust bang voor vitaliteit en kracht. Vaak onderdruk je jouw eigen boosheid, uit angst voor conflicten of ongemak. Dit werpt een muur op in het contact. Wanneer je boosheid onderdrukt bij jezelf of een ander, gaat het een eigen leven leiden buiten je bewustzijn om. Je verliest er zo de natuurlijke controle over.

Ook in je werk kun je worden geconfronteerd met eigen en andermans irritaties, ergernissen, boosheid en (on)gecontroleerde woede-aanvallen. Tijdens de training Omgaan met woede leer je stap voor stap je eigen boosheid en woede (h)erkennen. Het doel is dat je in je eigen tempo toewerkt naar het integreren van woede en kracht in je dagelijks leven, vanuit een positieve, natuurlijke controle en balans.

Omgaan met woede

Tijdens de ervaringsgerichte training Omgaan met woede leer je:

 • wat het verschil is tussen boosheid en woede;
 • de opbouw in woede herkennen;
 • de samenhang tussen instincten, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie beter kennen;
 • bewuster te worden van wat je creëert in contact met jezelf en anderen wanneer je destructief uiting geeft aan woede;
 • bewuster te worden van wat je creëert in contact met jezelf en anderen wanneer je constructief uiting geeft aan woede;
 • wat boosheid communiceert over de houding van waaruit je met jezelf omgaat;
 • hoe je jouw inzicht en vaardigheden in het omgaan met grenzen kunt vergroten;
 • hoe je snel tot de kern van boosheid kunt komen, zodat er rust kan ontstaan;
 • hoe je op een opbouwende, positieve manier kunt omgaan met woede van jezelf en van anderen.

Ervaringsgerichte training

Uitgangspunt van de training is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De training Omgaan met woede helpt je om een diepgaander inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens de training wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Deze training wordt verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

De training vormt een waardevolle aanvulling op het boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’ en op de online cursussen Omgaan met emoties en de Online Meditatiecursus.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De training Omgaan met woede wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, consultant en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels en verschijnt regelmatig in de media.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Data en kosten

Zorg voor jezelf - bewustleven.eu

De training Omgaan met woede bied ik aan als online cursus , als 1-daagse VIP training en als 1-daagse Groeps VIP training.

De kosten bedragen:

 • 350 euro voor de online cursus,
 • 1797 euro voor de 1-daagse training incl. online cursus, 7 individuele sessies en het boek De wijsheid achter emotie en gevoel.
 •  7997 euro voor een 1-daagse groepstraining voor maximaal 10 personen. Elke deelnemer ontvangt toegang tot de online cursus, 2 individuele sessies en het boek De wijsheid achter emotie en gevoel.

Data worden in overleg vastgesteld. Er wordt les gegeven van 10 tot ongeveer 17 uur op een centraal gelegen leslocatie. Door de bescheiden groepsgrootte is er volop ruimte voor individuele afstemming, het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

De Bewust Leven Trainingen worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Ook is soms vergoeding mogelijk door een fonds, instelling of verzekeraar (informeer zelf bij de desbetreffende instantie). Voor particulieren met beperkte financiële middelen en die niets vergoed krijgen, is onder bepaalde voorwaarden een lager tarief mogelijk. Neem voor meer informatie contact met me op.

Opgave

Wil je meer weten over de online cursus en 1-daagse training Omgaan met woede? Neem contact met me op. Ik ben je graag van dienst!

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – bewustleven.eu

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van deze training rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Omgaan met woede

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
Deze website gebruikt cookies. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site