Waarom ervaringen van klanten?

Wellicht heb je al meerdere pagina’s op mijn website gelezen en ben je benieuwd wat zeggen anderen over de adviestrajecten en trainingen van Wendy van Mieghem. Dat kan ik me goed voorstellen. Het gaat immers niet om wat ik kan, maar het gaat om wie jij bent en hoe jij, jouw team of bedrijf verder kunnen komen.

Daarom vind je op deze pagina een overzicht van ervaringen van klanten. Niet verzonnen of fictief. Het zijn ervaringen van echte mensen, vaak voluit vermeld met naam, functie en foto. In sommige gevallen anoniem of alleen met voornaam, omdat het anders te kwetsbaar voelt. Ik hoop dat je zo een goede indruk krijgt van wat mijn begeleiding teweeg kan brengen.

Het is mijn passie om professionals te trainen en inspireren in het duurzame leiden van veranderprocessen. Bij zichzelf en in contact met anderen. Zodat je veiligheid, verbinding en vertrouwen kunt creeren in je dagelijks leven en anderen hier eveneens in kunt voeden. Thema’s die aan de basis staan van een goede onderlinge samenwerking, maar ook aan de basis van klantgericht werken, leiderschap, conflicthantering, kwaliteitsverbetering, duurzame inzetbaarheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Oplossingen voor uitdagingen liggen altijd dichtbij, binnen je eigen controle en invloed. Leer jouw en andermans menselijke natuur kennen en ervaar natuurlijke controle en rust tijdens verandering en groei.

Ervaringen van klanten

Wendy helpt je om de onvoorspelbaarheid van het leven te omarmen. Ze is een kei in het stellen van subtiele vragen. Ze geeft heldere uitleg en heeft op wonderbaarlijke wijze oog voor ieder individu in de groep. Ze leert je je eigen patronen, oordelen en kwaliteiten kennen op een bij jou passende manier. Dit helpt je om voluit verantwoordelijkheid te nemen voor je ontwikkeling, persoonlijk en professioneel.

Sita Dijkstra

Wendy haar feedback ‘kwam binnen’ tijdens het trainingstraject. Het zorgde soms voor weerstand maar bleek achteraf gezien altijd zuiver en precies afgestemd op wat ik nodig had. Met vallen en opstaan heb ik gaandeweg geleerd om meer te leven vanuit mijn behoeften en verlangens. Wendy heeft mij vanuit haar ervaring en integratieve visie de tools aangereikt die nodig zijn om vanuit rust stevig in mijn werk te staan.

Jeroen Klevering

Pedagoog, Cedin

Wendy kan in zeer korte tijd tot de kern van de zaak doordringen. De inzichten uit de 5-daagse trainingen zijn zowel prive als zakelijk breed inzetbaar. Waarom reageer ik zo? Waarom reageert de ander zo op mij? Het werkt heel verhelderend. Naarmate je meer uit de trainingen haalt, wordt het ook meer confronterend.

Aart van Heuveln

Managing operator

Wendy is in staat om op zeer zorgvuldige, tactvolle en doortastende wijze je kern te raken. Ook als dat pijn doet. Of misschien moet ik zeggen; juist als dat pijn doet. Dankzij haar begeleiding bij het omarmen van mijn eigen menselijkheid ben ik in staat om mentaal fit in mijn werk te blijven staan, met passie en bevlogenheid. Dit gun ik iedere professional die ‘met mensen werkt’!

Het supervisietraject heb ik als heel waardevol en bekrachtigend ervaren. Het is erg helpend om zo dicht bij je kern te komen in een veilige omgeving. Ik voel dat ik meer congruent word in wie ik ben en waar ik voor sta, als mens en als professional.

Ik ben minder bang voor (de gevolgen van) mijn eigen emoties, waardoor ik er constructiever mee om ga. De wereld wordt hierdoor helderder, minder mistig. Ik communiceer nu ook kernachtiger. Ik kan hoofd- en bijzaken beter onderscheiden en heb meer energie dan een jaar geleden.

Aline Rozema-Meijer

Gedragswetenschapper, De Noorderbrug

Het is bijzonder om te ervaren hoe goed Wendy tijdens de trainingen is afgestemd op ieders individuele proces. Wendy is in staat om de inhoud van iedere training in het moment aan te passen aan de onuitgesproken individuele behoeftes en/of noodzaak. Hierdoor is elke training zeer verrijkend en heb je na afloop voldoende voeding om mee aan de slag te gaan.

Margret Eikens

P&O adviseur

Ik ben erg onder de indruk van Wendy’s professionaliteit en diepgang (ook met luchtigheid) op gebied van ‘bewust leven’. Zij leert mensen emoties te herkennen en doorleven en je mens-zijn mee te nemen in je werk. Er ontstaat daarmee een natuurlijkheid van verandering en ontwikkeling als professional en het houdt me in balans.

Carolien Coerts

Teamontwikkelaar

De tekst gaat verder onder de video’s

De tekst gaat verder onder de video’s

Deze professionals zijn enthousiast over Wendy’s visie en werkwijze

Aline Meijer

Aline Meijer

Orthopedagoog generalist

Rick Molenaar

Rick Molenaar

Head of Growth | Commercieel manager bij Hello Print

Deborah Holleman

Deborah Holleman

De Rotterdamse Ondernemerscoach

Juliette Tempel

Juliette Tempel

Senior beleidsadviseur

Jerryt van den Born

Jerryt van den Born

Initiatiefnemer Controllers van de Toekomst

Griselda Bosma

Griselda Bosma

Bedrijfsjurist Bouwrecht

Ervaringen van klanten (vervolg)

Wat ik heb geleerd door de trainingen bij Wendy is hoe elk mens zijn eigen visie en ervaringen heeft. Hierdoor leer ik ook hoezeer mijn oogpunt en ervaring van een situatie kan verschillen van die van een ander. De oefeningen helpen me om de ruimte te nemen om te reflecteren op mijn eigen communicatie en handelen. Dit brengt rust in contact. En compassie en een diepere verbinding in de relatie met anderen.

Marieke Verdijk

Videographer

Mijn behoefte aan diepgang bracht me bij Wendy. Wendy verzorgt de trainingstrajecten met veel passie en gedrevenheid en op zeer kundige en zorgvuldige wijze. Ik heb mezelf beter leren kennen door de trainingen. Ik kan mijn emoties en gevoelens nu gemakkelijker laten zijn en raak er minder snel mee in conflict. Dit geeft rust en stabiliteit.

Sandrine Audouy

Apothekers assistent

Wendy stemt af op de groep en geeft les naar aanleiding van wat nodig is. De lessen worden op een gestructureerde en liefdevolle manier gegeven, met veel aandacht voor jou als klant. Wendy staat als trainer, maar ook gelijkwaardig als mens. De sfeer is erg veilig voor mij. Er is veel ruimte voor interactie.

Jurisky Geerman

Medisch bioloog/Triage medewerker

De Bewust Leven Opleiding bleek voor mij een pad te zijn met de nodige hobbels. Laag voor laag heb ik mezelf onder professionele begeleiding van Wendy onder de loep genomen. Haar feedback ‘kwam binnen’, zorgde soms voor weerstand maar bleek achteraf gezien altijd zuiver en precies afgestemd op wat ik nodig had. Met vallen en opstaan heb ik gaandeweg geleerd om meer te leven vanuit mijn behoeften en verlangens. Mijn medestudenten waren daarbij tot grote steun. Er was veel ruimte om ervaringen te delen en we herkenden ons vaak in de ander. Daarnaast hebben we veel gelachen en een hechte band opgebouwd. We zien elkaar ook na de opleiding nog iedere maand.

Er is gedurende en na de opleiding veel voor mij veranderd. De opleiding heeft een directe invloed (gehad) op hoe ik mij verhoud tot, en verbind met mijn omgeving. Het leven overkomt mij niet meer zozeer en mensen reageren anders op mij. Ik word minder geleefd doordat ik zelf beter weet wat i­k wil. Het is overigens niet altijd eenvoudig om daarvoor te gaan. Het vraagt om vasthoudendheid, eerlijkheid, afstemmen, voelen en soms (materiele) offers. Hoewel ik mezelf nog af en toe verlies, ervaar ik keer op keer hoeveel moois het me brengt. Ik voel me in evenwicht, heb meer (zelf)vertrouwen en ik ontvang wat ik nodig heb. Overigens vaak niet op de momenten en de manier waarop ik het verwacht.

Ik werk nu een paar jaar met kinderen, jongeren en/of hun ouders/ opvoeders. Dit werk vraagt om een stevige basis, rust en een professionele grondhouding. Het is nodig om op metaniveau te kunnen reflecteren en het onderscheid te kunnen maken tussen wat van mij is en wat van de ander. Wendy heeft mij vanuit haar ervaring en integratieve visie de tools aangereikt die hiervoor nodig zijn.

Jeroen Klevering

Pedagoog, Cedin

Emotionele veiligheid

 

Contact en communicatie

Verbinden

Natuurlijke controle

Eigenaarschap

Creatie

 

Leiderschap

Draagvlak

Organisatiecultuur

Structuur

Ondersteunend

 

Zelfzorg

Sparringpartner

Crisismanagement

Strategie- en visie ontwikkeling