Over het boek ‘Leiderschap’

Na het succes van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel en de Engelstalige uitgave ervan, is psycholoog en socioloog Wendy van Mieghem begonnen met het schrijven van haar tweede Nederlandstalige boek. De werktitel van dit tweede boek is Leiderschap – Ervaar rust tijdens verandering en conflicten.

Leiderschapsontwikkeling is voor iedereen, ongeacht je werk of functie. Leiderschap gaat om het nemen van regie over je eigen dagelijks leven, persoonlijk en professioneel. Hiervoor is nodig dat je je verbindt met wie je bent en wat je nodig hebt.

Alleen jij kan zorg dragen voor je eigen behoeften en tekorten. Wanneer je dit niet doet, heeft dit invloed op de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Elk tekort en elke overvloed die je ervaart, kleurt je communicatie.

Inhoud van het boek ‘Leiderschap’

Hoe ervaar je rust tijdens verandering en conflicten? In spannende tijden word je teruggeworpen op jezelf. Je wordt, bij jezelf of anderen, geconfronteerd met achterstallig onderhoud in het omgaan met behoeften en tekorten, stress, emoties en pijn. Hierdoor kun je je machteloos voelen. Toch heb je wel degelijk invloed.

Leiderschap neemt je mee in de psychologie van menselijkheid, verandering en conflicten. Door menselijke tekortkomingen van binnenuit beter te leren kennen en hier zorg voor te (leren) dragen, wordt het mogelijk om voorbij pijn en emoties af te stemmen op wat nodig is. Hierdoor hoor en zie je de ander beter. Je komt gemakkelijker tot de kern en kunt verbinden voorbij verschillen.

Dit boek laat je zien en ervaren hoe je op respectvolle wijze regie kunt nemen, persoonlijk en professioneel. Het nodigt je uit om de vaardigheden en inzichten in leiderschap te ontwikkelen die nodig zijn om vanuit een diepe innerlijke rust veiligheid te bieden aan jezelf en anderen. Het boek biedt hiervoor niet alleen heldere theoretische uitleg, maar vooral ook praktische voorbeelden, ervaringsverhalen en tips.

De auteur deelt zowel haar professionele deskundigheid als fragmenten uit haar dagelijks leven met de lezer. De reflectievragen die ze de lezer na elk hoofdstuk meegeeft, helpen om jouw vaardigheden en inzichten in leiderschap succesvol te verdiepen.

Leiderschapsontwikkeling is voor iedereen. Verbind je diep(er) met jezelf en ervaar rust tijdens verandering en conflicten.

Je donatie is welkom en nodig

Het is niet mijn stijl om bij anderen om geld te vragen. Veel liever doe ik alles zelf, lekker veilig! Het schrijven van mijn eerste boek heeft mijn veel voldoening gegeven. Ruim 1300 mensen zijn blij met het boek. Ik vind het mooi dat mijn kennis en ervaring op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn voor ieder die wil. Tegen betaling van een schappelijk bedrag. Graag zou ik meer psychologie boeken willen schrijven.

Helaas kost het maken van een boek veel tijd en geld. De inkomsten uit de verkoop dekken bij lange na niet de kosten. Een jaar werken aan het schrijven van een boek en het leiden van het uitgeefproces kost minimaal 15 duizend euro. Het inhuren van professionals (redacteur, vormgever, illustrator) en de drukkosten kosten samen nog eens 15 duizend euro. Daarom heb ik jouw hulp nodig.

Draag je mijn werk een warm hart toe? Overweeg dan om met jouw gift de creatie en uitgave van het boek Leiderschap mede mogelijk te maken. Je kunt je gift overmaken op IBAN NL23ASNB0707510309 t.n.v. W.M.M. van Mieghem o.v.v. ‘Gift boek Leiderschap‘.

Goed om te weten:

  1. Wanneer het boek klaar is en uitgegeven, verwacht ik met de inkomsten uit de verkoop een eventuele volgende druk te kunnen financieren. Je hulp is dus vooral nodig voor de start en eerste uitgave.
  2. Voorverkoop is in dit stadium nog niet mogelijk. Wanneer de ruwe tekst klaar is en er minimaal 50% van het benodigde bedrag binnen is, zal ik de voorverkoop open stellen.

Hiernaast vind je de actuele stand van het schrijfproces en de ontvangen giften. De stand wordt wekelijks (en bij veel veranderingen dagelijks) bijgewerkt.

Draag je mijn werk een warm hart toe? Maak met jouw gift de creatie en uitgave van het boek Leiderschap mede mogelijk! Maak je gift over op IBAN NL23ASNB0707510309 t.n.v. W.M.M. van Mieghem o.v.v. ‘Gift boek Leiderschap‘.

  • Schrijfproces 2% 2%
  • Ontvangen giften 1% 1%

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.