This post is also available in: enEnglish

Bewust Leven Opleiding

Soms is het nodig om gedurende langere tijd gericht aandacht te investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan zijn omdat je nieuwsgierig bent en graag wilt leren, omdat je ergens in geraakt bent en dingen voor jezelf wilt uitzoeken of omdat je tot de kern wilt komen van bepaalde (innerlijke) conflicten.

De Bewust Leven Opleiding is een ervaringsgerichte opleiding waarbij je jezelf de ruimte geeft om te leren. Onder deskundige begeleiding van een ervaren psycholoog en trainer (Wendy van Mieghem) verdiep je je inzichten en vaardigheden. Je duikt de diepte in en verkent de verschillende lagen en facetten van de menselijke natuur. Dit alles vanuit een veilige omgeving en op een zorgvuldige, stapsgewijze manier.

Jouw actieve en reflectieve deelname leidt op termijn tot een houdingsverandering in je leven en werk. Afhankelijk van je individuele achtergrond, mogelijkheden en inzet, ga je steeds steviger en bewuster staan. Doordat je dieper en verfijnder contact kunt maken met jezelf, kun je anderen ook beter horen en zien. Je komt sneller tot de kern van wat nodig is en hebt de vaardigheden ontwikkeld om dit efficient en helder te communiceren.

Voor wie?

De opleiding is zeer geschikt voor jou wanneer je al geruime tijd met mensen werkt en je vaardigheden wilt verdiepen en verfijnen. Daarnaast is het ook mogelijk om de opleiding te volgen voor je persoonlijke ontwikkeling.

Zowel zelfstandig ondernemers als mensen in loondienst zijn welkom om deel te nemen aan de Bewust Leven Opleiding. Verbindend is een leergierige en ontwikkelingsgerichte houding. Je hebt een diepgaande interesse in de psychologie van de menselijke natuur en wilt de natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen (leren) herkennen en toepassen. Je hebt behoefte aan verrijking, aan verdiepende inzichten in eigen en andermans menselijkheid en aan individueel afgestemde feedback.

Professionals die de Bewust Leven Opleiding volgen of hebben gevolgd, deden dit onder meer om de volgende redenen:

 • moeite om stress en spanningen los te laten
 • sensitiviteit eerder als last ervaren dan als kracht
 • last hebt van conflicten op het werk
 • balans tussen werk en privé willen optimaliseren
 • werkplezier willen vergroten
 • leren omgaan met intense emoties en gevoelens
 • meer voldoening halen uit wat je doet
 • machteloosheid willen ombuigen in ontspannen kracht en invloed
 • gevoel niet tot je recht te komen in relatie of werk
 • willen herstellen van de impact van één of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen)
 • sterke behoefte aan meer balans en rust
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • zelfinzicht vergroten
 • menselijkheid als instrument leren inzetten
 • dieper ankeren in eigen menselijkheid voor professionele balans

Ervaringsgericht werken

Tijdens de Bewust Leven Opleiding wordt ervaringsgericht gewerkt. De focus ligt uitdrukkelijk niet om het vergaren van kennis uit boeken, maar op interactie, doen en leren door zelf te ervaren.

 • Tijdens de 5-daagse opleidingblokken wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Je leert technieken waarmee je zelf thuis je inzichten en vaardigheden kunt blijven ontwikkelen;
 • Er wordt een actieve en reflectieve werkhouding gevraagd van deelnemers;
 • Er is veel ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding worden enerzijds afgestemd op jouw individuele achtergrond en (on)mogelijkheden. Anderzijds worden onderstaande leerdoelen en vaardigheden vrijwel door elke deelnemer aan het eind van de opleiding eigen gemaakt: 

 • bewust worden van de beperkingen in je waarneming
 • balans ervaren in kracht en kwetsbaarheid
 • dagelijkse problemen in werk en privé anders interpreteren
 • leren omgaan met (intense) pijn en emoties
 • grenzen (h)erkennen
 • bijtijds expressie geven aan wat in je leeft
 • vanuit rust te reageren
 • gebruik maken van je natuurlijke controle en invloed
 • resultaten boeken
 • persoonlijk en professioneel omgaan met herstel en veranderprocessen
 • een diep vertrouwen ontwikkelen in jouw en andermans menselijkheid

Individueel en in groepsverband

De Bewust Leven Opleiding is een individueel afgestemd opleidingstraject. Hoewel de opleiding deels in groepsverband wordt verzorgd, ligt de focus altijd op jouw individuele ontwikkeling. Er wordt afgestemd op jouw individuele behoeften, kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid. De opleidingsdagen, supervisiegroep en individuele sessies staan hier ten dienste van.

Naast theoretische uitleg, doe-opdrachten, meditatie oefeningen en het trainen van vaardigheden, wordt er regelmatig tijd en ruimte gemaakt voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen door deelnemers. Deze interactie werkt verdiepend en verrijkend. Verder ontvang je altijd individueel afgestemde feedback. 

Opbouw en inhoud

De Bewust Leven Opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen per kalenderjaar, een supervisiegroep en individuele sessies. Deelname aan de opleidingsdagen is verplicht. De andere onderdelen volg je naar behoefte.

Tijdens elke opleidingsdag ontvang je en leer je middels:

 • uitleg vanuit een integratief theoretisch kader
 • doe-opdrachten
 • reflectie opdrachten
 • diepgaande meditatie en mindfulness oefeningen, specifiek afgestemd op dat moment
 • oefenen met technieken holistic pulsing en energiewerk – ter verdieping en verfijning van (de ankering van) je zintuigen

Tussen de opleidingsdagen door is het nodig om te (blijven) oefenen. De audio-opnamen, online cursussen en boeken werken hierbij ondersteunend. Op verzoek is het mogelijk een extra techniekdag te organiseren, zodat je een specifieke techniek verfijnder kunt eigen maken.

Deelname aan de Bewust Leven Opleiding vraagt de volgende tijdinvestering van je:

 • 10 opleidingsdagen per kalenderjaar, gemiddeld eens per maand op een vrijdag (training)
 • wekelijks thuis vaardigheden of technieken oefenen, opdrachten maken (3 tot 6 uur per week)
 • tussentijds 1 of enkele individuele sessies (live of via Skype), aansluitend bij jouw ontwikkelbehoefte

Er zijn 4 opleidingsjaren in totaal. Je doet mee totdat jij tevreden bent en/of dat je doelen zijn behaald. Je schrijft je in per kalenderjaar en bent dus niet verplicht om het traject te voltooien.

Meer informatie over de inhoud en opbouw van de opleidingsdagen vind je in de opleidingsbrochure – klik hier.

Door wie?

De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als senior consultant, trainer en schrijver. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Het eigendomsrecht en auteursrecht van de opleiding rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

 

Praktische informatie

 • De opleiding wordt verzorgd op HBO+/WO+ niveau. Je kunt alleen deelnemen aan de Bewust Leven Opleiding via open inschrijving en op basis van persoonlijke motivatie.
 • De techniekdagen, supervisiegroep, online cursussen en individuele sessies zijn ook los van de Bewust Leven Opleiding te volgen. Gevorderden en beginners leren elk op hun eigen niveau en staan ten dienste van elkaar.

Tip: Houd rekening met een studiebelasting van 3 tot 6 uur per week.

 • Verscheidene werkgevers, zoals UMCG, KPN en Gemeente Groningen, erkennen de toegevoegde waarde van de Bewust Leven Opleiding. Zij vergoeden de opleidingskosten aan hun werknemers.
 • Meer informatie over de kosten en tarieven vind je hier
 • Tijdens de opleidingsblokken worden audio-opnames en soms ook video-opnames gemaakt. Deze opnames worden je na afloop toegestuurd, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Verspreiding en/of bewerking zijn niet toegestaan.

De afgelopen jaren zijn verschillende opleidingsgroepen gestart en afgerond. Er start telkens een nieuwe opleidingsgroep bij voldoende belangstelling. Laat daarom bijtijds weten dat je interesse hebt. Bel of mail Wendy van Mieghem.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
Deze website gebruikt cookies. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site