This post is also available in: enEnglish

Duurzaam en effectief veranderen

Wil je als professional persoonlijk groeien? Niet alleen praten, maar ook voelen, ervaren en doen? Wil je leren hoe je mensen kunt raken, inspireren en in beweging krijgen? Hoe je ze op een duurzame en effectieve manier door veranderprocessen heen leidt? Wil je leren van ervaringen van anderen, die net als jij gedreven zijn en behoefte hebben aan diepgang? Dan is de Bewust Leven Opleiding iets voor jou!

De Bewust Leven Opleiding is een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. Aangezien deelnemers vermoedelijk uit heel Nederland en Belgie komen, wordt de opleiding verzorgd in de regio Apeldoorn of op een andere voor deelnemers centraal gelegen plek.

Bewust Leven Opleiding

Tijdens de ervaringsgerichte Bewust Leven Opleiding leer je de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen (her)kennen en toepassen in je werk en leven. Je verdiept je inzicht in de menselijke natuur. Je wordt bewuster van de kracht van creatie en leert deze kennen en toepassen. Je leert jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden beter kennen en er zorg voor dragen. Je verdiept je inzicht en vaardigheden in conflicthantering.

De opleiding is zeer geschikt voor professionals die met mensen werken en op zoek zijn naar verdieping. Je wilt nog meer waarde toevoegen aan jouw bedrijf, team of klantenkring. Je beweegt tijdens het opleidingstraject voortdurend heen en weer tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Eerst leer je om bepaalde processen, ervaringen en vraagstukken persoonlijk eigen te maken. Van daaruit leer je hoe je deze inzichten en vaardigheden professioneel kunt toepassen.

Soms gebeurt het dat er persoonlijk al zoveel in beweging is gebracht, dat het (nog) niet lukt om de vertaalslag te maken naar de integratie in je werk. Dat is niet erg. Het is ook mogelijk om de opleiding voor je persoonlijke ontwikkeling te volgen.

De Bewust Leven Opleiding is een ervaringsgerichte opleiding waarbij je jezelf de ruimte geeft om te leren. Onder deskundige begeleiding van ervaren psycholoog en trainer Wendy van Mieghem verdiep je je inzichten en vaardigheden. Dit alles vanuit een veilige omgeving en op een zorgvuldige, stapsgewijze manier.

 

Kennismakingsdag Bewust Leven Opleiding

Kom vrijdag 15 november 2019 vrijblijvend een hele dag kennismaken met de Bewust Leven Opleiding: een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. 

Tijdens deze dag maken we een begin met de lesstof van de opleiding. Je ontvangt uitleg over duurzaam veranderen, we doen meditatie oefening(en) en doe-opdrachten, je stemt dieper af op wie je bent en wat je nodig hebt om persoonlijk en professioneel te groeien. Je ontvangt individuele feedback.

De kosten bedragen 297 euro (vrijgesteld van btw) inclusief lunch, koffie/thee en lekkers. De dag vindt plaats op een centrale locatie voor deelnemers. Dit kan Apeldoorn zijn als mensen uit heel Nederland en Belgie komen. Mochten mensen alleen uit het Noorden van Nederland komen, dan vindt de dag plaats in mijn werkruimte aan huis.

Stuur me een email om te laten weten dat je wilt deelnemen. Na ontvangst van je betaling (je ontvangt een nota) stuur ik je verdere informatie over locatie e.d.. 

Voor wie?

Zoals gezegd is de opleiding zeer geschikt voor jou wanneer je al geruime tijd met mensen werkt en je vaardigheden wilt verdiepen en verfijnen. 

Zowel zelfstandig ondernemers als mensen in loondienst zijn welkom om deel te nemen aan de Bewust Leven Opleiding. Verbindend is een leergierige en ontwikkelingsgerichte houding. Je hebt een diepgaande interesse in de psychologie van de menselijke natuur en wilt de natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen (leren) herkennen en toepassen. Je hebt behoefte aan verrijking, aan verdiepende inzichten in eigen en andermans menselijkheid en aan individueel afgestemde feedback.

Professionals die de Bewust Leven Opleiding volgen of hebben gevolgd, deden dit onder meer om de volgende redenen:

 • de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen willen leren (her)kennen en toepassen in werk en leven
 • communicatievaardigheden vergroten
 • persoonlijke effectiviteit vergroten
 • inzicht vergroten in de kracht van creatie en dit leren toepassen in dagelijks werk en leven (hoe creëer je veiligheid, verandering, verbondenheid, duurzame inzetbaarheid, e.d.)
 • leiderschapsvaardigheden vergroten
 • handvatten krijgen in omgaan met conflicten, emoties, e.d.

 

Daarnaast kunnen onder meer 1 of meer van onderstaande persoonlijke motivaties een rol spelen: 

 • moeite om stress en spanningen los te laten
 • sensitiviteit eerder als last ervaren dan als kracht
 • last hebt van conflicten op het werk
 • balans tussen werk en prive willen optimaliseren
 • werkplezier willen vergroten
 • leren omgaan met intense emoties en gevoelens
 • meer voldoening halen uit wat je doet
 • machteloosheid willen ombuigen in ontspannen kracht en invloed
 • gevoel niet tot je recht te komen in relatie of werk
 • willen herstellen van de impact van 1 of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen)
 • sterke behoefte aan meer balans en rust
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • zelfinzicht vergroten
 • menselijkheid als instrument leren inzetten
 • dieper ankeren in eigen menselijkheid voor professionele balans

Gratis webinar

Er is een gratis webinar on demand beschikbaar over de Bewust Leven Opleiding, waarin ik meer vertel over het waarom, de inhoud en praktische informatie van de opleiding. Via onderstaande knop kun je je aanmelden en het webinar direct bekijken. Het webinar duurt 35 minuten. Veel plezier!

Ervaringsgericht werken 

 

 • Tijdens de opleidingsdagen wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de handboeken en psychologie boeken die Wendy schrijft (menselijke natuur, leiderschap, verandering, conflicten, kracht van creatie). Je doet ervaringen op, van waaruit je inzichten en vaardigheden leert toepassen in je dagelijks werk en leven;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Je leert technieken waarmee je zelf thuis je inzichten en vaardigheden kunt blijven ontwikkelen;
 • Er wordt een actieve en reflectieve werkhouding gevraagd van deelnemers;
 • Er is veel ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding worden enerzijds afgestemd op jouw individuele achtergrond en (on)mogelijkheden. Anderzijds worden onderstaande leerdoelen en vaardigheden vrijwel door elke deelnemer aan het eind van de opleiding eigen gemaakt:

 • bewust worden van de beperkingen in je waarneming
 • balans ervaren in kracht en kwetsbaarheid
 • dagelijkse problemen in werk en prive anders interpreteren
 • leren omgaan met (intense) pijn en emoties
 • grenzen (h)erkennen
 • bijtijds expressie geven aan wat in je leeft
 • vanuit rust te reageren
 • gebruik maken van je natuurlijke controle en invloed
 • resultaten boeken / effectiviteit vergroten
 • persoonlijk en professioneel omgaan met herstel en veranderprocessen
 • jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden (nog beter) leren kennen, vertrouwen en toepassen
 • inzicht verdiepen in de kracht van creatie
 • een diep vertrouwen ontwikkelen in jouw en andermans menselijkheid

Individueel en in groepsverband

De Bewust Leven Opleiding is een individueel afgestemd opleidingstraject. Hoewel de opleiding deels in groepsverband wordt verzorgd, ligt de focus altijd op jouw individuele ontwikkeling. Er wordt afgestemd op jouw individuele behoeften, kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid. De opleidingsdagen, supervisiegroep en individuele sessies staan hier ten dienste van.

Naast theoretische uitleg, doe-opdrachten, meditatie oefeningen en het trainen van vaardigheden, wordt er regelmatig tijd en ruimte gemaakt voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen door deelnemers. Deze interactie werkt verdiepend en verrijkend. Verder ontvang je altijd individueel afgestemde feedback.

Opbouw en inhoud

De Bewust Leven Opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen per kalenderjaar, een supervisiegroep en individuele sessies. Deelname aan de opleidingsdagen is verplicht. De andere onderdelen volg je naar behoefte.

Tijdens elke opleidingsdag ontvang je en leer je middels:

 • uitleg vanuit een integratief theoretisch kader
 • doe-opdrachten
 • reflectie opdrachten
 • diepgaande meditatie en mindfulness oefeningen, specifiek afgestemd op dat moment
 • oefenen met technieken holistic pulsing en energiewerk – ter verdieping en verfijning van (de ankering van) je zintuigen

Tussen de opleidingsdagen door is het nodig om te (blijven) oefenen. De audio-opnamen, online cursussen en boeken werken hierbij ondersteunend. Op verzoek is het mogelijk een extra techniekdag te organiseren, zodat je een specifieke techniek verfijnder kunt eigen maken.

Deelname aan de Bewust Leven Opleiding vraagt de volgende tijdinvestering van je:

 • 10 opleidingsdagen per kalenderjaar (training)
 • wekelijks thuis vaardigheden of technieken oefenen, opdrachten maken (3 tot 6 uur per week)
 • tussentijds 1 of enkele individuele sessies (live of via Skype), aansluitend bij jouw ontwikkelbehoefte

Er zijn 4 opleidingsjaren in totaal. Je doet mee totdat jij tevreden bent en/of dat je doelen zijn behaald. Je schrijft je in per kalenderjaar en bent dus niet verplicht om het traject te voltooien.

De opleidingsdagen vinden verspreid over het jaar plaats op donderdag en/of vrijdagen, buiten de schoolvakanties om. Bij het vaststellen van de data wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van deelnemers.

Tijdens het gratis webinar (on demand, 35 minuten) dat beschikbaar is over de Bewust Leven Opleiding vertel ik meer over het waarom, de inhoud en praktische informatie van de opleiding. Ervaringen van deelnemers lees je hier. Daarnaast is een (deels verouderde) opleidingsbrochure beschikbaar – klik hier.

Door wie?

De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als adviseur, trainer en schrijver. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Het eigendomsrecht en auteursrecht van de opleiding rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopieren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

 

Kennismakingsdag Bewust Leven Opleiding

Kom vrijdag 15 november 2019 vrijblijvend een hele dag kennismaken met de Bewust Leven Opleiding: een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. 

Tijdens deze dag maken we een begin met de lesstof van de opleiding. Je ontvangt uitleg over duurzaam veranderen, we doen meditatie oefening(en) en doe-opdrachten, je stemt dieper af op wie je bent en wat je nodig hebt om persoonlijk en professioneel te groeien. Je ontvangt individuele feedback.

De kosten bedragen 297 euro (vrijgesteld van btw) inclusief lunch, koffie/thee en lekkers. De dag vindt plaats op een centrale locatie voor deelnemers. Dit kan Apeldoorn zijn als mensen uit heel Nederland en Belgie komen. Mochten mensen alleen uit het Noorden van Nederland komen, dan vindt de dag plaats in mijn werkruimte aan huis.

Stuur me een email om te laten weten dat je wilt deelnemen. Na ontvangst van je betaling (je ontvangt een nota) stuur ik je verdere informatie over locatie e.d.. 

Praktische informatie

 

Zoals genoemd bestaat de opleiding uit 10 opleidingsdagen per jaar. De dagen vinden verspreid over het jaar plaats. Naar wens van de deelnemers kan dit 10 x 1 trainingsdag zijn (op vrijdagen) of 5 x 2 trainingsdagen (op donderdag en vrijdagen). Een mix is ook mogelijk. Data worden voor zover mogelijk vastgesteld in overleg met deelnemers. 

De trainingslocatie is centraal gelegen voor mensen uit Nederland en Belgie:

 • Regio Apeldoorn
 • Wanneer deelnemers alleen uit het Noorden van Nederland komen, maken we gebruik van een locatie in het Noorden.

Kom je van ver? Er zijn volop betaalbare en luxere overnachtingsmogelijkheden in de buurt, zowel Bed en Breakfasts als hotels. Ik stuur je graag een overzicht. 

 • De opleiding wordt verzorgd op HBO+/WO+ niveau. Je kunt alleen deelnemen aan de Bewust Leven Opleiding via open inschrijving en op basis van persoonlijke motivatie.
 • De techniekdagen, supervisiegroep, online cursussen en individuele sessies zijn ook los van de Bewust Leven Opleiding te volgen. Gevorderden en beginners leren elk op hun eigen niveau en staan ten dienste van elkaar.

Tip: Houd rekening met een studiebelasting van 2 tot 4 uur per week.

 • Verscheidene werkgevers, zoals UMCG, KPN en Gemeente Groningen, erkennen de toegevoegde waarde van de Bewust Leven Opleiding. Zij vergoeden de opleidingskosten aan hun werknemers.
 • Meer informatie over de kosten en tarieven vind je hier
 • Tijdens de opleidingsblokken worden audio-opnames en soms ook video-opnames gemaakt. Deze opnames worden je na afloop toegestuurd, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Verspreiding en/of bewerking zijn niet toegestaan.

 

Kennismakingsdag Bewust Leven Opleiding

Kom vrijdag 15 november 2019 vrijblijvend een hele dag kennismaken met  de Bewust Leven Opleiding: een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. 

Tijdens deze dag maken we een begin met de lesstof van de opleiding. Je ontvangt uitleg over duurzaam veranderen, we doen meditatie oefening(en) en doe-opdrachten, je stemt dieper af op wie je bent en wat je nodig hebt om persoonlijk en professioneel te groeien. Je ontvangt individuele feedback.

De kosten bedragen 297 euro (vrijgesteld van btw) inclusief lunch, koffie/thee en lekkers. De dag vindt plaats op een centrale locatie voor deelnemers. Dit kan Apeldoorn zijn als mensen uit heel Nederland en Belgie komen. Mochten mensen alleen uit het Noorden van Nederland komen, dan vindt de dag plaats in mijn werkruimte aan huis.

Stuur me een email om te laten weten dat je wilt deelnemen. Na ontvangst van je betaling (je ontvangt een nota) stuur ik je verdere informatie over locatie e.d..