This post is also available in: English

Duurzaam en effectief veranderen

Wil je als professional persoonlijk groeien? Niet alleen praten, maar ook voelen, ervaren en doen? Wil je leren hoe je mensen kunt raken, inspireren en in beweging krijgen? Hoe je ze op een duurzame en effectieve manier door veranderprocessen heen leidt? Wil je leren van ervaringen van anderen, die net als jij gedreven zijn en behoefte hebben aan diepgang? Dan is de Bewust Leven Opleiding iets voor jou!

De Bewust Leven Opleiding is een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. Deelnemers komen uit heel Nederland en Belgie. De opleiding wordt verzorgd in Groningen of omgeving plus waar nodig online via videoconference. Dat laatste bevalt als aanvulling goed: deelnemers ervaren na een hele dag online les meer energie dan toen ze aan de dag begonnen! Voor de dagen dat we elkaar wel live ontmoeten zijn er natuurlijk diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving.

Vers van de pers: najaar 2021 start een nieuwe opleidingsgroep. Heb je interesse om mee te doen? Dat kan! Neem op korte termijn contact met me op. Het is raadzaam om enkele individuele sessies te hebben voordat je met de opleiding start. Zo kunnen we elkaar alvast leren kennen. Opleidingsdata worden in afstemming met alle deelnemers vastgesteld.

Bewust Leven Opleiding

Tijdens de ervaringsgerichte Bewust Leven Opleiding leer je de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen (her)kennen en toepassen in je werk en leven. Je verdiept je inzicht in de menselijke natuur. Je wordt bewuster van de kracht van creatie en leert deze kennen en toepassen. Je leert jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden beter kennen en er zorg voor dragen. Je verdiept je inzicht en vaardigheden in conflicthantering.

De opleiding is zeer geschikt voor professionals die met mensen werken en op zoek zijn naar verdieping. Je wilt nog meer waarde toevoegen aan jouw bedrijf, team of klantenkring. Je beweegt tijdens het opleidingstraject voortdurend heen en weer tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Eerst leer je om bepaalde processen, ervaringen en vraagstukken persoonlijk eigen te maken. Van daaruit leer je hoe je deze inzichten en vaardigheden professioneel kunt toepassen.

Soms gebeurt het dat er persoonlijk al zoveel in beweging is gebracht, dat het (nog) niet lukt om de vertaalslag te maken naar de integratie in je werk. Dat is niet erg. Het is ook mogelijk om de opleiding voor je persoonlijke ontwikkeling te volgen.

De Bewust Leven Opleiding is een ervaringsgerichte opleiding waarbij je jezelf de ruimte geeft om te leren. Onder deskundige begeleiding van ervaren psycholoog/psychotherapeut en trainer Wendy van Mieghem verdiep je je inzichten en vaardigheden. Dit alles vanuit een veilige omgeving en op een zorgvuldige, stapsgewijze manier.

 

“De opleidingsdagen van jaar 1 zijn voorbij gevlogen, ook al waren ze door corona deels digitaal. Er is een fijne balans tussen praten/denken, doen en voelen. De groep is prettig in balans. Ik ervaar veel meer rust in werk en privé. Eerst dacht ik dat ik al veel wist. Nu ervaar ik vooral hoeveel ik nog kan leren. Ik heb er zin in. Op naar het tweede jaar!”

– consultant, deelnemer Bewust Leven Opleiding

De tekst gaat onder de video verder!

De tekst gaat onder de video verder!

Voor wie?

Zoals gezegd is de opleiding zeer geschikt voor jou wanneer je al geruime tijd met mensen werkt en je vaardigheden wilt verdiepen en verfijnen. 

Zowel zelfstandig ondernemers als mensen in loondienst zijn welkom om deel te nemen aan de Bewust Leven Opleiding. Verbindend is een leergierige en ontwikkelingsgerichte houding. Je hebt een diepgaande interesse in de psychologie van de menselijke natuur en wilt de natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen (leren) herkennen en toepassen. Je hebt behoefte aan verrijking, aan verdiepende inzichten in eigen en andermans menselijkheid en aan individueel afgestemde feedback.

Professionals die de Bewust Leven Opleiding volgen of hebben gevolgd, deden dit onder meer om de volgende redenen:

 • de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen willen leren (her)kennen en toepassen in werk en leven
 • communicatievaardigheden vergroten
 • persoonlijke effectiviteit vergroten
 • inzicht vergroten in de kracht van creatie en dit leren toepassen in dagelijks werk en leven (hoe creëer je veiligheid, verandering, verbondenheid, duurzame inzetbaarheid, e.d.)
 • leiderschapsvaardigheden vergroten
 • handvatten krijgen in omgaan met conflicten, emoties, e.d.

 

Daarnaast kunnen onder meer 1 of meer van onderstaande persoonlijke motivaties een rol spelen: 

 • moeite om stress en spanningen los te laten
 • sensitiviteit eerder als last ervaren dan als kracht
 • last hebt van conflicten op het werk
 • balans tussen werk en prive willen optimaliseren
 • werkplezier willen vergroten
 • leren omgaan met intense emoties en gevoelens
 • meer voldoening halen uit wat je doet
 • machteloosheid willen ombuigen in ontspannen kracht en invloed
 • gevoel niet tot je recht te komen in relatie of werk
 • willen herstellen van de impact van 1 of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen)
 • sterke behoefte aan meer balans en rust
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • zelfinzicht vergroten
 • menselijkheid als instrument leren inzetten
 • dieper ankeren in eigen menselijkheid voor professionele balans

Gratis webinar

Er is een gratis webinar on demand beschikbaar over de Bewust Leven Opleiding, waarin ik meer vertel over het waarom, de inhoud en praktische informatie van de opleiding. Via onderstaande knop kun je je aanmelden en het webinar direct bekijken. Het webinar duurt 35 minuten. Veel plezier!

Vers van de pers: najaar 2021 start een nieuwe opleidingsgroep. Heb je interesse om mee te doen? Dat kan! Neem op korte termijn contact met me op. Het is raadzaam om enkele individuele sessies te hebben voordat je met de opleiding start. Zo kunnen we elkaar alvast leren kennen. Opleidingsdata worden in afstemming met alle deelnemers vastgesteld.

“Het eerste jaar was voor mij intensief, positief en leerzaam. Persoonlijk en professioneel ervaar ik veel meer rust en tevredenheid met hoe het nu is. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen, wat doorwerkt in contact met opdrachtgevers.”

– jurist/advocaat, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Ervaringsgericht werken 

 

 • Tijdens de opleidingsdagen wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de handboeken en psychologie boeken die Wendy schrijft (menselijke natuur, leiderschap, verandering, conflicten, kracht van creatie). Je doet ervaringen op, van waaruit je inzichten en vaardigheden leert toepassen in je dagelijks werk en leven;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Je leert technieken waarmee je zelf thuis je inzichten en vaardigheden kunt blijven ontwikkelen;
 • Er wordt een actieve en reflectieve werkhouding gevraagd van deelnemers;
 • Er is veel ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Leerdoelen

De leerdoelen van de opleiding worden enerzijds afgestemd op jouw individuele achtergrond en (on)mogelijkheden. Anderzijds worden onderstaande leerdoelen en vaardigheden vrijwel door elke deelnemer aan het eind van de opleiding eigen gemaakt:

 • bewust worden van de beperkingen in je waarneming
 • balans ervaren in kracht en kwetsbaarheid
 • dagelijkse problemen in werk en prive anders interpreteren
 • leren omgaan met (intense) pijn en emoties
 • grenzen (h)erkennen
 • bijtijds expressie geven aan wat in je leeft
 • vanuit rust te reageren
 • gebruik maken van je natuurlijke controle en invloed
 • resultaten boeken / effectiviteit vergroten
 • persoonlijk en professioneel omgaan met herstel en veranderprocessen
 • jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden (nog beter) leren kennen, vertrouwen en toepassen
 • inzicht verdiepen in de kracht van creatie
 • een diep vertrouwen ontwikkelen in jouw en andermans menselijkheid

Individueel en in groepsverband

De Bewust Leven Opleiding is een individueel afgestemd opleidingstraject. Hoewel de opleiding deels in groepsverband wordt verzorgd, ligt de focus altijd op jouw individuele ontwikkeling. Er wordt afgestemd op jouw individuele behoeften, kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid. De opleidingsdagen en individuele sessies staan hier ten dienste van.

Naast theoretische uitleg, doe-opdrachten, meditatie oefeningen en het trainen van vaardigheden, wordt er regelmatig tijd en ruimte gemaakt voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen door deelnemers. Deze interactie werkt verdiepend en verrijkend. Verder ontvang je altijd individueel afgestemde feedback.

“Ik heb een begin kunnen maken met de ontwikkeling waar ik al jaren naar op zoek was: meer in contact zijn met mijn gevoel, meer strategisch kunnen handelen en minder hard werken vanuit compenseren. Vanuit ongeduld liep ik veel frustratie op. Dat wordt minder.”

– interim manager, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Opbouw en inhoud

De Bewust Leven Opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen, 2 techniekdagen en 10 individuele sessies per kalenderjaar. De individuele sessies worden verspreid tussen de opleidingsdagen ingepland zodat je per maand 1 opleidingsdag en 1 sessie hebt. Voor de meeste mensen is dit voldoende ondersteuning. Naar behoefte is het mogelijk om een extra sessie te boeken.

Tijdens elke opleidingsdag ontvang je en leer je middels:

 • uitleg vanuit een integratief theoretisch kader
 • doe-opdrachten
 • reflectie opdrachten
 • diepgaande meditatie en mindfulness oefeningen, specifiek afgestemd op dat moment
 • oefenen met technieken holistic pulsing en energiewerk – ter verdieping en verfijning van (de ankering van) je zintuigen

Tussen de opleidingsdagen door is het nodig om te (blijven) oefenen. De audio-opnamen, online cursussen en boeken werken hierbij ondersteunend. De 2 techniekdagen zijn bedoeld om extra feedback en ondersteuning te kunnen ontvangen in het oefenen en eigen maken van de technieken. Ze vinden verspreid door het jaar plaats.

Deelname aan de Bewust Leven Opleiding vraagt de volgende tijdinvestering van je:

 • 10 opleidingsdagen en 2 techniekdagen per kalenderjaar (training)
 • 10 indivivduele sessies van een uur, live of online (individuele afstemming gedurende het proces)
 • wekelijks thuis vaardigheden of technieken oefenen, opdrachten maken (2 tot 4 uur per week)

Er zijn 4 opleidingsjaren in totaal. Je doet mee totdat jij tevreden bent en/of dat je doelen zijn behaald. Je schrijft je in per kalenderjaar en bent dus niet verplicht om het traject te voltooien.

De opleidingsdagen vinden verspreid over het jaar plaats, bijvoorkeur op een vaste werkdag buiten de schoolvakanties om. De data worden in overleg met deelnemers vastgesteld. Er wordt lesgegeven op HBO+/WO+ denk- en werkniveau.

Tijdens het gratis webinar (on demand, 35 minuten) dat beschikbaar is over de Bewust Leven Opleiding vertel ik meer over het waarom, de inhoud en praktische informatie van de opleiding. Ervaringen van deelnemers lees je hier.

De tekst gaat onder de video verder!

De tekst gaat onder de video verder!

“Het proces waar ik tijdens de opleiding doorheen ga en de ervaringen die ik opdoe, leren me grappig genoeg om anders te kijken en te verbinden. Het brengt onverwacht veel rust en begrip, in werk en prive. De combinatie van lesdagen, individuele sessies, partnerwerk en boeken maakt dat mijn leerhonger wordt vervuld.”

– ondernemerscoach, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Door wie?

De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als adviseur, trainer en schrijver. Ze verzorgt trainingen voor ondernemers en professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek. Ook schreef ze het handboek Leiderschap en de praktische gids Leven met hoogsensitiviteit. Meer informatie over deze boeken vind je op Psychologieboeken.eu

Het eigendomsrecht en auteursrecht van de opleiding rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopieren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

 

Praktische informatie

Vers van de pers: najaar 2021 start een nieuwe opleidingsgroep. Heb je interesse om mee te doen? Dat kan! Neem op korte termijn contact met me op. Het is raadzaam om enkele individuele sessies te hebben voordat je met de opleiding start. Zo kunnen we elkaar alvast leren kennen. Opleidingsdata worden in afstemming met alle deelnemers vastgesteld.

Zoals genoemd bestaat de opleiding uit 10 opleidingsdagen, 2 techniekdagen en 10 individuele sessies per jaar. De dagen vinden verspreid over het jaar plaats, meestal op een vaste dag van de week (bijvoorbeeld de woensdag of vrijdag). Dit kan per groep verschillen. De opleidingsdata van de nieuw te starten groep worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn. Mocht je bij instroom in het opleidingsjaar op 1 of meerdere data verhinderd blijken, dan proberen we in overleg daarvoor andere data te vinden die iedereen schikken. Na de eerste opleidingsdag worden de afgesproken data van dat opleidingsjaar in principe niet meer gewijzigd.

De opleidingsdagen kunnen deels online en deels op locatie worden verzorgd, afgestemd op de behoeften van deelnemers en overige omstandigheden zoals corona. De trainingslocatie van de Bewust Leven Opleiding is een prettige leslocatie in Groningen of omgeving. Kom je van ver? Er zijn volop betaalbare en luxere overnachtingsmogelijkheden in de buurt, zowel Bed en Breakfasts als hotels.

Tip: Houd rekening met een studiebelasting van 2 tot 4 uur per week.

 • De opleiding wordt verzorgd op HBO+/WO+ niveau. Je kunt alleen deelnemen aan de Bewust Leven Opleiding via open inschrijving en op basis van persoonlijke motivatie.
 • Verscheidene werkgevers, zoals ziekenhuizen en gemeentes, erkennen de toegevoegde waarde van de Bewust Leven Opleiding. Zij vergoeden de opleidingskosten aan hun werknemers.
 • Ondernemers kunnen de opleidingskosten aftrekken als bedrijfskosten.
 • Meer informatie over de kosten en tarieven van de opleiding vind je hier
 • Tijdens de opleidingsblokken worden audio-opnames en soms ook video-opnames gemaakt. Deze opnames worden je na afloop toegestuurd, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Verspreiding en/of bewerking zijn niet toegestaan.

 

“De opleiding opent een nieuwe wereld voor me. Ondanks COVID is er een omgeving gecreeerd die uitnodigt om te ontwikkelen. Ik merk dat ik veel rustiger ben en meer mezelf op momenten dat het goed met me gaat. Nu nog leren om bij mezelf te blijven onder druk.”

– vice president van een internationaal bedrijf, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Start nieuwe opleidingsgroep

Bij voldoende deelname start binnenkort een nieuwe opleidingsgroep met het eerste opleidingsjaar. Van deelnemers wordt een commitment gevraagd naar zichzelf en hun persoonlijke ontwikkeling toe. Je schrijft je in per opleidingsjaar. Twijfel je nog maar ben je serieus geinteresseerd? Neem contact op of kies eerst voor individuele begeleiding.

Tijdens het eerste opleidingsjaar leer je direct al veel over jezelf en anderen. Je ontvangt uitleg over hoe je duurzaam van binnenuit kunt veranderen en wat je hiervoor nodig hebt. Je doet meditatie oefening(en) en doe-opdrachten. Je stemt dieper af op wie je bent en wat je nodig hebt om persoonlijk en professioneel te groeien. Je ontvangt individuele feedback.

Een opleidingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. Je ontvangt maatwerk begeleiding en training, zowel individueel en als groep. De lesstof wordt voor een belangrijk deel vorm gegeven rond jullie behoeften, verlangens en tekorten.

Stuur me een email om te laten weten dat je wilt deelnemen. Dan maken we eerst telefonisch of online nader kennis (als we elkaar nog niet kennen). Na ontvangst van je betaling (je ontvangt een nota) ontvang je de overige praktische informatie.