Bewust Leven Opleiding - Wendyvanmieghem.com
Wendyvanmieghem.nl is een CRKBO Instelling.

Over de Bewust Leven Opleiding

Wil je als professional persoonlijk groeien? Niet alleen praten, maar ook voelen, ervaren en doen? Wil je leren hoe je mensen kunt raken, inspireren en in beweging krijgen? Hoe je ze op een duurzame en effectieve manier door veranderprocessen heen leidt? Leer je graag van de ervaringen van anderen, die net als jij gedreven zijn en behoefte hebben aan diepgang? Dan is de Bewust Leven Opleiding iets voor jou!

De Bewust Leven Opleiding is een diepgaand leer- en doe traject voor mensen die persoonlijk en professioneel willen groeien. Van binnenuit. Bewust, betekenisvol en duurzaam. Deelnemers komen uit heel Nederland en Belgie. De opleiding wordt verzorgd in de omgeving van Groningen plus waar nodig online via videoconference. Dat laatste bevalt als aanvulling goed: deelnemers ervaren na een hele dag online les meer energie dan toen ze aan de dag begonnen! Voor de dagen dat we elkaar wel live ontmoeten zijn er natuurlijk diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving.

De opleiding wordt verzorgd vanuit mijn bedrijf Bewust Leven Organisatieadvies en Training. Dit is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Wat leer je?

Tijdens de ervaringsgerichte Bewust Leven Opleiding leer je de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen (her)kennen en toepassen in je werk en leven. Je verdiept je inzicht in de menselijke natuur. Geleidelijk word je je bewuster van de kracht van creatie en leert deze kennen en toepassen. Je leert jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden beter kennen en er zorg voor dragen. Ook verdiep je jouw inzicht en vaardigheden in conflicthantering.

De opleiding is zeer geschikt voor professionals die met mensen werken en op zoek zijn naar verdieping. Je wilt nog meer waarde toevoegen aan jouw bedrijf, team of klantenkring. Je beweegt tijdens het opleidingstraject voortdurend heen en weer tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Eerst leer je om bepaalde processen, ervaringen en vraagstukken persoonlijk eigen te maken. Van daaruit leer je hoe je deze inzichten en vaardigheden professioneel kunt toepassen.

Je moet zelf het innerlijk werk verrichten. Ik ondersteun je graag waar nodig.

Soms gebeurt het dat er persoonlijk al zoveel in beweging is gebracht, dat het (nog) niet lukt om de vertaalslag te maken naar de integratie in je werk. Dat is niet erg. Het is ook mogelijk om de opleiding voor je persoonlijke ontwikkeling te volgen.

De Bewust Leven Opleiding is een ervaringsgerichte opleiding waarbij je jezelf de ruimte geeft om te leren. Onder deskundige begeleiding verdiep je je inzichten en vaardigheden. Dit alles vanuit een veilige omgeving en op een zorgvuldige, stapsgewijze manier.

Enkele opdrachtgevers

"Er is een fijne balans tussen praten/denken, doen en voelen. Ik ervaar veel meer rust in werk en privé. Eerst dacht ik dat ik al veel wist. Nu ervaar ik vooral hoeveel ik nog kan leren."

Consultant, deelnemer Bewust Leven Opleiding

"Het eerste jaar was voor mij intensief, positief en leerzaam. Persoonlijk en professioneel ervaar ik veel meer rust en tevredenheid met hoe het nu is. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen, wat doorwerkt in contact met opdrachtgevers."

Jurist/advocaat, deelnemer Bewust Leven Opleiding

"Ik heb een begin kunnen maken met de ontwikkeling waar ik al jaren naar op zoek was: meer in contact zijn met mijn gevoel, meer strategisch kunnen handelen en minder hard werken vanuit compenseren. Vanuit ongeduld liep ik veel frustratie op. Dat wordt minder."

Interim manager, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Voor wie?

Zoals gezegd is de opleiding zeer geschikt voor jou wanneer je al geruime tijd met mensen werkt en je vaardigheden wilt verdiepen en verfijnen.

Zowel zelfstandig ondernemers als mensen in loondienst zijn welkom om deel te nemen aan de Bewust Leven Opleiding. Verbindend is een leergierige en ontwikkelingsgerichte houding. Je hebt een diepgaande interesse in de psychologie van de menselijke natuur en wilt de natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen (leren) herkennen en toepassen. Ook heb je behoefte aan verrijking, aan verdiepende inzichten in eigen en andermans menselijkheid en aan individueel afgestemde feedback.

Professionals die de Bewust Leven Opleiding volgen of hebben gevolgd, deden dit onder meer om de volgende redenen:

 • de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen willen leren (her)kennen en toepassen in werk en leven
 • communicatievaardigheden vergroten
 • persoonlijke effectiviteit vergroten
 • inzicht vergroten in de kracht van creatie en dit leren toepassen in dagelijks werk en leven (hoe creëer je veiligheid, verandering, verbondenheid, duurzame inzetbaarheid, e.d.)
 • leiderschapsvaardigheden vergroten
 • handvatten krijgen in omgaan met conflicten, emoties, e.d.

Daarnaast kunnen onder meer 1 of meer van onderstaande persoonlijke motivaties een rol spelen:

 • moeite om stress en spanningen los te laten
 • sensitiviteit eerder als last ervaren dan als kracht
 • last hebt van conflicten op het werk
 • balans tussen werk en prive willen optimaliseren
 • werkplezier willen vergroten
 • leren omgaan met intense emoties en gevoelens
 • meer voldoening halen uit wat je doet
 • machteloosheid willen ombuigen in ontspannen kracht en invloed
 • gevoel niet tot je recht te komen in relatie of werk
 • willen herstellen van de impact van 1 of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen)
 • sterke behoefte aan meer balans en rust
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • zelfinzicht vergroten
 • menselijkheid als instrument leren inzetten
 • dieper ankeren in eigen menselijkheid voor professionele balans

Meer weten?

^

Neem deze webpagina in z'n geheel door

^

Mail of bel me.

Mail of bel me zodat we nader kennis kunnen maken voor de start van de eerstvolgende opleidingsgroep.

^

Bekijk onderstaande video's

^

Lees de boeken

De handboeken ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’ en ‘Leiderschap’ zijn onderdeel van de lesstof.

^

Ervaringen van anderen

Veel (oud)deelnemers zijn bereid om te vertellen over hun ervaringen met de opleiding. Neem contact met me op voor namen en telefoonnummers.

Incompany training - psycholoog Wendy van Mieghem

ervarings-gericht werken & leerdoelen

Tijdens de opleidingsdagen wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de psychotherapie boeken die Wendy schrijft (menselijke natuur, leiderschap, verandering, conflicten, kracht van creatie). Je doet ervaringen op, van waaruit je inzichten en vaardigheden leert toepassen in je dagelijks werk en leven.

De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie. Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven. Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn. Je leert technieken waarmee je zelf thuis je inzichten en vaardigheden kunt blijven ontwikkelen. Er wordt een actieve en reflectieve werkhouding gevraagd van deelnemers. Er is veel ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

De leerdoelen van de opleiding worden enerzijds afgestemd op jouw individuele achtergrond en (on)mogelijkheden. Anderszijds worden onderstaande leerdoelen en vaardigheden vrijwel door elke deelnemer aan het eind van de opleiding eigen gemaakt:

 

 • bewust worden van de beperkingen in je waarneming
 • balans ervaren in kracht en kwetsbaarheid
 • dagelijkse problemen in werk en prive anders interpreteren
 • leren omgaan met (intense) pijn en emoties
 • grenzen (h)erkennen
 • bijtijds expressie geven aan wat in je leeft
 • vanuit rust te reageren
 • gebruik maken van je natuurlijke controle en invloed
 • resultaten boeken / effectiviteit vergroten
 • persoonlijk en professioneel omgaan met herstel en veranderprocessen
 • jouw leiderschapskwaliteiten en gevoeligheden (nog beter) leren kennen, vertrouwen en toepassen
 • inzicht verdiepen in de kracht van creatie
 • een diep vertrouwen ontwikkelen in jouw en andermans menselijkheid

De training wordt precies afgestemd op wie je bent en wat je nodig hebt.

Aantal opleidingsgroepen per jaar

Gemiddeld aantal deelnemers per groep

Aan zoveel mensen geeft elke deelnemer zijn/haar groei door

Mijn opbouwende impact op anderen

Opbouw en inhoud van de bewust leven opleiding

De Bewust Leven Opleiding is een individueel afgestemd opleidingstraject. Hoewel de opleiding deels in groepsverband wordt verzorgd, ligt de focus altijd op jouw individuele ontwikkeling. Er wordt afgestemd op jouw individuele behoeften, kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid. De opleidingsdagen en individuele sessies staan hier ten dienste van.

Naast theoretische uitleg, doe-opdrachten, meditatie oefeningen en het trainen van vaardigheden, wordt er regelmatig tijd en ruimte gemaakt voor het beantwoorden van vragen en het uitwisselen van ervaringen door deelnemers. Deze interactie werkt verdiepend en verrijkend. Verder ontvang je altijd individueel afgestemde feedback.

Deelname aan de Bewust Leven Opleiding vraagt de volgende tijdinvestering van je:

 • 10 opleidingsdagen en 2 techniekdagen per kalenderjaar (training)
 • 10 individuele sessies van een uur, live of online (individuele afstemming gedurende het proces)
 • wekelijks thuis vaardigheden of technieken oefenen, opdrachten maken (2 tot 4 uur per week)

Er zijn 4 opleidingsjaren in totaal. Je doet mee totdat jij tevreden bent en/of dat je doelen zijn behaald. Je schrijft je in per kalenderjaar en bent dus niet verplicht om het traject te voltooien.

Tijdens elke opleidingsdag ontvang je en leer je middels:

 • uitleg vanuit een integratief theoretisch kader
 • doe-opdrachten
 • reflectie opdrachten
 • diepgaande meditatie en mindfulness oefeningen, specifiek afgestemd op dat moment
 • oefenen met technieken holistic pulsing en energiewerk – ter verdieping en verfijning van (de ankering van) je zintuigen

Er wordt afgestemd op jouw individuele behoeften, kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid.

De opleidingsdagen vinden verspreid over het jaar plaats, buiten de schoolvakanties om. De data worden in overleg met deelnemers vastgesteld. Er wordt lesgegeven op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. De individuele sessies worden verspreid tussen de opleidingsdagen ingepland. Voor de meeste mensen is dit voldoende ondersteuning. Naar behoefte is het mogelijk om een extra sessie te boeken.

Tussen de opleidingsdagen door is het nodig om te (blijven) oefenen. De audio-opnamen, online trainingen en boeken werken hierbij ondersteunend. De 2 techniekdagen zijn bedoeld om extra feedback en ondersteuning te kunnen ontvangen in het oefenen en eigen maken van de technieken. Ze vinden verspreid door het jaar plaats.

"Het proces waar ik tijdens de opleiding doorheen ga en de ervaringen die ik opdoe, leren me om anders te kijken en te verbinden. Het brengt onverwacht veel rust en begrip, in werk en prive. De combinatie van lesdagen, individuele sessies, partnerwerk en boeken maakt dat mijn leerhonger wordt vervuld."

Ondernemerscoach, deelnemer Bewust Leven Opleiding

"De opleiding opent een nieuwe wereld voor me. Ondanks COVID is er een omgeving gecreeerd die uitnodigt om te ontwikkelen. Ik merk dat ik veel rustiger ben en meer mezelf op momenten dat het goed met me gaat. Nu nog leren om bij mezelf te blijven onder druk."

Vice-president van een internationaal bedrijf, deelnemer Bewust Leven Opleiding

Wendyvanmieghem.nl is een CRKBO Instelling.

Praktische informatie

Er start met regelmaat een nieuwe opleidingsgroep. Bij voldoende belangstelling start een nieuwe groep in het voorjaar van 2024. Heb je interesse om mee te doen? Neem op korte termijn contact met me op. Het is raadzaam om enkele individuele sessies te hebben voordat je met de opleiding start. Zo kunnen we elkaar alvast leren kennen. Opleidingsdata worden in afstemming met alle deelnemers vastgesteld.

De opleidingsdagen kunnen deels online en deels op locatie worden verzorgd, afgestemd op de behoeften van deelnemers en overige omstandigheden zoals corona. De trainingslocatie van de Bewust Leven Opleiding is een prettige leslocatie in de omgeving van Groningen. Kom je van ver? Er zijn volop betaalbare en luxere overnachtingsmogelijkheden in de buurt, zowel Bed en Breakfasts als hotels.

Tip: Houd rekening met een studiebelasting van 2 tot 4 uur per week.

 

 • De opleiding wordt verzorgd op HBO+/WO+ niveau. Je kunt alleen deelnemen aan de Bewust Leven Opleiding via open inschrijving en op basis van persoonlijke motivatie.
 • Verscheidene werkgevers erkennen de toegevoegde waarde van de Bewust Leven Opleiding. Zij vergoeden de opleidingskosten aan hun werknemers.
 • Ondernemers kunnen de opleidingskosten aftrekken als bedrijfskosten.
 • Deelnemen aan een opleidingsjaar kost €10.000* vrijgesteld van btw (*prijspeil 2023). Je ontvangt hiervoor een doorlopende leerlijn die door de optimale samenhang het veelvuldige oplevert van de losse elementen. Een doorlopend leertraject van 10 trainingsdagen, 2 techniekdagen, 10 individuele sessies en toegang tot bij het opleidingsjaar horende lesmateriaal zoals boeken en online trainingen. Tussentijds kun je mij bovendien kosteloos kort raadplegen per mail of telefoon, mocht dit nodig zijn.
 • Tijdens de opleidingsblokken worden audio-opnames en soms ook video-opnames gemaakt. Deze opnames worden je na afloop toegestuurd, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Verspreiding en/of bewerking zijn niet toegestaan.

Opleidingsdata worden vastgesteld in overleg met de deelnemers.

Het eigendomsrecht en auteursrecht van de opleiding rust volledig bij mij, Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopieren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mijn mondelinge en schriftelijke toestemming te hebben ontvangen.

Mijn bedrijf Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

kennismaken met wendy

Hoi, mijn naam is Wendy van Mieghem. Vanuit lichaamsgerichte psychotherapie leid ik mensen op tot evenwichtige leiders die blijvende opbouwende verandering realiseren.

Wil je meer weten over mijn werkwijze, visie en achtergrond? Via onderstaande knop kan je je inschrijven voor de videoreeks waarmee je met mij kunt kennismaken. Ik deel bovendien waardevolle tips hoe jij zelf blijvende opbouwende verandering kunt leren realiseren.

Na aanmelding ontvang je een welkomst mail. De videoreeks bestaat uit 5 mailtjes met 5 video’s. Wanneer ik een nieuwsbrief verstuur (alleen als er nieuws te melden is), ontvang je die ook. Je kunt je elk gewenst ogenblik uitschrijven. Ik besteed mijn tijd, energie en aandacht namelijk het liefst aan mensen die gemotiveerd zijn en echt van mij iets willen leren. Wel zo duurzaam!

Psycholoog en sPsychotherapist Wendy van Mieghem - Wendyvanmieghem.com

Wendy is to the point en verfrissend in haar benadering van leiderschap. Ze voelt feilloos aan waar knelpunten of blinde vlekken zitten. En laat je jouw weg vinden naar zelfzorg.

Klaas, financieel manager

"Meedoen met de live groepssessie via Zoom was waardevol. Mijn eigen vraag werd beantwoord én ik leerde veel van andermans vragen."

Kees, ondernemer

Ik ervaar zoveel meer rust en balans in vergelijking met een jaar geleden. Ontzettend veel geleerd en gegroeid tijdens het opleidingsjaar, ook op vlakken waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.

Cecile, leidinggevende

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte over nieuwe producten, veranderingen en meer. Wanneer je meer dan 3 keer de nieuwsbrief niet leest, word je automatisch uitgeschreven. Wel zo duurzaam.