This post is also available in: English

Strategisch advies

Duurzaam en effectief veranderen       ten dienste van langetermijnwelzijn

Strategisch advies

Hoe bouw je een bedrijf waarin volop ademruimte is voor langetermijnwelzijn en doelen? Hoe creëer je een veilige organisatiecultuur waarin ruimte is voor wederkerig leren? Hoe werk je aan het realiseren van duurzame en effectieve veranderprocessen zonder dat er nieuwe knelpunten of tekorten ontstaan?

Het zijn zomaar wat voorbeelden van vragen waar je als bestuurder, eigenaar of manager van een organisatie tegenaan kunt lopen. Bouwen aan organisatiestructuren en culturen die ademruimte bieden aan langetermijnwelzijn: dat is waar ik mensen in organisaties bij ondersteun met strategisch advies en leertrajecten. Wil je hier meer over weten? Lees dan vooral hieronder verder.

Bedrijfsstructuur

 

Duurzaam businessmodel

Identiteitsontwikkeling

Kwaliteitsverbetering

Integriteit en ethiek

Bedrijfscultuur

 

Leiderschap

Veiligheid

Verbinding

Vertrouwen

Leiderschap

 

Emotionele draagkracht

Persoonlijkheid

Langetermijnwelzijn

Zelfzorg

Langetermijnwelzijn

Langetermijnwelzijn biedt op natuurlijke wijze ruimte aan ontwikkeling, groei, kwaliteit en herstel. Ook voor de kortetermijn. Het vraagt ‘slechts’ om een andere manier van kijken, bouwen, relateren en investeren. Een duurzame en effectieve manier van contact maken, verbinden en communiceren, met jezelf en anderen, ondersteunt een dergelijk veranderproces.

Het strategisch advies dat ik op verzoek verzorg, richt zich op het creëren van veiligheid, verbinding en vertrouwen in een organisatie. Er wordt geïnventariseerd wat nodig is om menselijkheid en duurzaamheid ruimte te geven zodat het op een natuurlijke manier ten dienste kan staan van welzijn. Het doel is de organisatie en cultuur dusdanig te benaderen en in te richten dat er een blijvend effectief leer- en leefklimaat ontstaat waarin volop ruimte is om in contact met jezelf en anderen te leren en te groeien.

 “Na het verlies van een dierbare besefte ik dat ik anders wil leven en werken. Met advies en begeleiding ondersteunt Wendy mij bij het bouwen naar een gezond en duurzaam bedrijf dat langetermijnwelzijn respecteert. Elke stap van dit veranderproces geeft verrassend genoeg al veel voldoening.

– CEO van een handelsbedrijf

Aandacht voor bedrijfsstructuur en -cultuur

Uit het strategisch advies kan naar wens een maatwerk leertraject worden ontwikkeld en uitgevoerd waarbij je leert hoe je op natuurlijke wijze een blijvende, opbouwende impact kunt maken die dienstbaar is aan jouw en andermans welzijn. Vanbinnen en van buiten. Persoonlijk en professioneel. De opbouwende verandering die jij en jullie zelf van binnenuit doorleven, geven jullie door aan anderen.

Het strategisch advies dat ik bied kan zich richten op een algemene inventarisatie of scan van de bedrijfsstructuur en cultuur. Maar het kan zich ook richten op een verdere, meer diepgaande integratie van:

Duurzaam businessmodel

Hoe kunnen we optimaal ten dienste staan van de maatschappij en wereld? En welke organisatiestructuur en cultuur ondersteunen ons hierbij? Hoe realiseren we dit?

Kwaliteitsverbetering

Hoe kunnen we een (nog) hoogwaardiger product of dienst bieden? Wat vraagt dit van ons als bedrijf en mens? Hoe waarborgen we continuïteit en betrouwbaarheid?

Leiderschap

Hoe leid ik mezelf en anderen vanuit veiligheid door veranderprocessen? Wat is nodig om in contact en communicatie een dienstbare leider te zijn? En wat vraagt dit van mij?

Identiteitsontwikkeling

Wie zijn we, wat doen we en hoe zetten we dit neer? Komt wat wij bedoelen ook zo over op anderen? Hoeveel ruimte ervaren wij van binnen om subtiel en krachtig aan te sluiten bij andermans behoeften en wensen? Hoe kunnen we zorgdragen voor krachtige en heldere identiteit in dienstverlening zonder dat dit ten koste gaat van individuele ontwikkelmogelijkheden?

Integriteit en ethiek

Komt wat we zeggen overeen met wat we voelen en doen? Hoe waarborgen we integer en ethisch handelen in onze organisatie? Tegen welke dilemma’s lopen we aan in contact met collega’s en klanten? Hoe gaan we om met tegenstrijdige doelen, belangenverstrengelingen en beïnvloeding?

Persoonlijke en professionele vaardigheden

Welke persoonlijke en professionele vaardigheden willen jullie verdiepen en verfijnen? Met welk doel? En vanuit welke intentie?

 

Ben je benieuwd wat ik voor jouw bedrijf of jullie organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op. Ik maak graag nader kennis met je en jullie.

 “Ik ben zelf erg gedreven maar merkte dat het resultaat dat ik in mijn eentje wist te bereiken niet optimaal was. Wendy helpt mij om duurzamer en effectiever leiding te geven. Ze wijst mij op een zachte en opbouwende manier op gebieden waar winst te behalen is. Niet alleen professioneel, maar juist ook persoonlijk. Dat vond ik in het begin maar zo zo. Inmiddels ervaar ik hoeveel toegevoegde waarde dit biedt, en dat het eigenlijk ook niet anders kan.”

– interim manager

KIES WENDY

Waarom werken met Wendy?

Z

Zeer stevige achtergrond

Met 3 propedeuses (Bedrijfskunde, Psychologie en Sociologie), 2 doctoraal bullen (Psychologie en Sociologie), een Europese registratie in lichaamsgerichte Psychotherapie, diepgaande levenservaring en een unieke ervaringsgerichte aanpak, biedt Wendy een stevige basis voor jouw en jullie ontwikkeling.

Z

Ruim 25 jaar ervaring

Wendy heeft ruim 25 jaar werkervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandig ondernemer.

Z

Praktijkgericht maatwerk

Wendy’s advies en trainingstrajecten zijn altijd maatwerk met focus op de praktijk, de mensen en de klant.

Z

Live en online leermogelijkheden

Naar wens is het mogelijk om live en online leermogelijkheden te combineren. Zo wordt respectvol omgegaan met schaarse goederen als tijd, geld en aandacht.

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.