Leertrajecten voor professionals

 

Leertrajecten voor professionals

Wil jij leren als professional? Niet alleen in denken, maar ook in voelen en doen? Diepgaand, duurzaam en effectief? Leertrajecten voor professionals vind je hier. Evenals ondersteuning bij verandertrajecten, ontwikkeltrajecten of hersteltrajecten. Ben je op zoek naar de specialist in kwalitatief hoogwaardige leertrajecten met blijvend resultaat? Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Mijn naam is Wendy van Mieghem. Bouwen aan organisatiestructuren en culturen die ademruimte bieden aan langetermijnwelzijn. Dat is waar ik organisaties en professionals bij ondersteun met advies en training. Dergelijke structuren en culturen worden gebouwd en onderhouden door individuele werknemers en ondernemers, zoals jij! Het belangrijkste is dat jij als professional gemotiveerd bent om persoonlijk en professioneel te groeien. Zodra dit zo is, wordt het mogelijk om op opbouwende wijze te ontwikkelen en veranderen ten dienste van jouw individuele welzijn, de organisatie waarvoor je werkt, je klanten en zelfs ten dienste van jouw gezin of privéleven.

Langetermijnwelzijn biedt op natuurlijke wijze ruimte aan ontwikkeling, groei, kwaliteit en herstel. Ook voor de kortetermijn. Het vraagt ‘slechts’ om een andere manier van kijken, relateren en investeren. Een duurzame en effectieve manier van contact maken, verbinden en communiceren, met jezelf en anderen, ondersteunt een dergelijk veranderproces. Om de inzichten en vaardigheden te kunnen trainen die hiervoor nodig zijn, verzorg ik leertrajecten voor proactieve professionals, ondernemers en leiders. De leertrajecten variëren in duur en intensiteit van 6 maanden tot 5 jaar.

 

Ik kijk met grote waardering en interesse hoe Wendy de verschillende deelnemers ‘aanpakt’, aansluit op wat zij nodig hebben en hierbij geen concessies doet aan wat goed is voor duurzame verandering.”

– klant die de Bewust Leven Opleiding volgt

Waarom leertrajecten?

Om langetermijnwelzijn te kunnen faciliteren is het nodig dat je investeert in balans tussen denken, voelen en doen. De beste manier om dit te doen, is door ervaringsgericht te leren. Niet alleen je hoofd wordt hierbij aangesproken en uitgedaagd, ook je gevoel en patronen in je doen en laten worden uitgenodigd om verder te ontwikkelen. Zodat er een krachtig, evenwichtig en subtiel geheel kan ontstaan van menselijkheid, inzichten en vaardigheden. De impact die je maakt in je dagelijks werk en leven, krijgt hierdoor meer diepgang.

Een dergelijke houdingsverandering en set van vaardigheden kun je niet over een nacht ijs ontwikkelen. Het vraagt om een geleidelijke opbouw en regelmatige oefening. De leertrajecten die ik verzorg, bieden je de veilige omgeving, structuur en zorgvuldige feedback die je hiervoor nodig hebt. Je leert jouw unieke kwaliteiten en gevoeligheden beter kennen en er zorg voor dragen. Je leert veiligheid te bieden aan jezelf en anderen gedurende veranderprocessen. Zo kan jij zelf een werk- en leefhouding opbouwen en doorgeven waarin ademruimte is voor eigenheid, fouten, menselijkheid, herstel, groei en plezier. Leren in interactie is wat ik je gun. In contact met jezelf, met je collega’s en je klanten.

“Ik ervaar dat er veel ruimte in de organisatie is; ruimte die ik voorheen nooit heb gezien of zo heb ervaren.”

– klant die een leertraject Stress en burn-out volgde

Maatwerk en individuele afstemming

De leertrajecten worden aangeboden op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Ik verzorg Incompany leertrajecten voor ondernemers en proactieve professionals in organisaties. Voor zzp’ers en individuele professionals verzorg ik leertrajecten via open inschrijving. Er is altijd sprake van maatwerk en individuele afstemming. Ook wanneer je als onderdeel van een groep een leertraject doorloopt.

Elk leertraject vindt daarom plaats op basis van persoonlijke motivatie. Het vraagt een commitment aan jezelf om een dergelijk verandertraject aan te gaan. Opbouwend leren in interactie brengt als het goed is de nodige uitdagingen met zich mee. Meestal prettig en voedend, maar soms ook confronterend of pijnlijk. Ook dat is onderdeel van groei. Samen bewaken we de ademruimte die nodig is voor onderlinge veiligheid, verbinding en vertrouwen.

 

“Met verbazing observeer ik hoe Wendy bij elke professional precies weet aan te sluiten. Het is echt maatwerk: de toon, benaderwijze, intensiteit en mate van mildheid/confrontatie verschilt per persoon en per moment.”

– klant van een leertraject in groepsverband

Breed of specifiek

Een organisatiecultuur omvat veel verschillende lagen en aspecten. Leertrajecten kunnen breed worden ingezet of juist specifiek. Afgestemd op een doelgroep (bijvoorbeeld jonge artsen of ambtenaren) of juist integratief aansluitend bij een selectie van werknemers uit verschillende afdelingen (bijvoorbeeld bij kwaliteitsverbetering). Onderstaande opsomming is niet volledig maar kan een indruk geven van wat mogelijk is:

 

  • persoonlijk leiderschap
  • identiteitsontwikkeling
  • integriteit en ethiek
  • kwaliteitsverbetering
  • stress en burn-out (preventie of herstel)
  • (jonge) ambtenaren of artsen opleiden
  • samenwerken
  • adviseren
  • van potentie naar realisatie
  • een duurzaam businessmodel ontwikkelen en implementeren

“Van binnenuit duurzaam en effectief veranderen: het bestaat echt. En het is zo anders dan ik zelf van te voren had kunnen bedenken. Wendy biedt veel toegevoegde waarde op de korte en lange termijn.”

– klant van een leertraject in groepsverband

Wendy helpt mij om persoonlijk en professioneel te groeien. Ik merk dat mijn contact met mijn klanten hierdoor ten goede verandert. Net als ik, durven ook zij zich nu kwetsbaarder op te stellen en meer bij zichzelf te komen. Ik leg vaker de verantwoordelijkheid bij hen zelf en neem het minder over. Hierdoor ervaar ik ook in mijn werk meer rust en ruimte om mijn potentie tot bloei te laten komen. Dat geeft mij veel voldoening. Ik ervaar meer focus waardoor de to do lijsten niet meer de dag bepalen, maar ikzelf kies waar ik mijn tijd aan wil besteden.

Deborah Holleman

De Rotterdamse Ondernemerscoach

KIES WENDY

Waarom werken met Wendy?

Z

Zeer stevige achtergrond

Met 3 propedeuses (Bedrijfskunde, Psychologie en Sociologie), 2 doctoraal bullen (Psychologie en Sociologie), een Europese registratie in lichaamsgerichte Psychotherapie, diepgaande levenservaring en een unieke ervaringsgerichte aanpak, biedt Wendy een stevige basis voor jouw en jullie ontwikkeling.

Z

Ruim 25 jaar ervaring

Wendy heeft ruim 25 jaar werkervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandig ondernemer.

Z

Praktijkgericht maatwerk

Wendy’s advies en trainingstrajecten zijn altijd maatwerk met focus op de praktijk, de mensen en de klant.

Z

Live en online leermogelijkheden

Naar wens is het mogelijk om live en online leermogelijkheden te combineren. Zo wordt respectvol omgegaan met schaarse goederen als tijd, geld en aandacht.

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.