Emotionele draagkracht

Wanneer je mensen wilt begeleiden of ondersteunen bij duurzame en effectieve veranderprocessen, is het nodig om rekening te houden met jouw en andermans emotionele draagkracht. Wat emotionele draagkracht is, hoe het samenhangt met menselijkheid en wat nodig is om het in te zetten op een manier dat welzijn kan groeien, lees je in hoofdstuk 3 van het handboek ‘Leiderschap – Ervaar rust tijdens verandering en conflicten‘. Het boek is geschreven door psycholoog en socioloog Wendy van Mieghem. In dit blogartikel lees je een gedeelte uit de eerste paragraaf van dit hoofdstuk.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief die 8 tot 10 keer per jaar verschijnt. Dat kan onderaan deze pagina, direct na het einde van de tekst.

Wat is emotionele draagkracht?

Draagkracht is op vele manieren terug te vinden in je dagelijks werk en leven. Zo is draagkracht in materiele zin het gewicht dat een constructie veilig kan dragen. Het is ook de mate waarin ondergrond en fundering een constructie kunnen ondersteunen. In relatie tot een ecosysteem, is draagkracht het vermogen om leven in stand te houden. Draagkracht kan in economische zin betekenen dat je voldoende financiƫle middelen hebt om in je bestaan te kunnen voorzien [bron]. In de psychologie wordt onder draagkracht jouw mogelijkheden in het voorkomen van stress en het omgaan met stress verstaan [bron]. Maar wat is nu emotionele draagkracht?

Emotionele draagkracht is de gevoelsmatige ruimte die je van binnen ervaart om op ontspannen wijze in contact en verbinding te blijven met jezelf en anderen tijdens normale en uitdagende omstandigheden. Het is het door je heen laten stromen van emoties en pijn zonder spanningen af te wentelen op anderen. Wanneer je emotionele draagkracht ervaart, ervaar je een diep, ontspannen vertrouwen in je eigen kunnen. Een vertrouwen dat bovendien oprecht, realistisch en gedragen is. Je voelt dat je een bepaalde situatie aankunt en bent niet ondersteboven van de druk en (extra) belasting die een specifieke situatie met zich meebrengt. Natuurlijk voel je de spanningen, emoties en pijn door je heen stromen en heb je het regelmatig nodig om daar waar je blijft haken zorg te dragen voor jezelf. Maar je ervaart zoveel ruimte en vertrouwen van binnen dat er ruim voldoende ademruimte overblijft voor anderen. Per saldo blijf je in balans en ontstaan er geen grote tekorten.

 

Emotionele draagkracht is de gevoelsmatige ruimte die je van binnen ervaart om op ontspannen wijze in contact en verbinding te blijven met jezelf en anderen.

Emotionele draagkracht is goud waard

Of je ergens wel of geen emotionele draagkracht in ervaart, is voor een ander (on)bewust vaak duidelijk voelbaar. Emotionele draagkracht is een groot goed dat je niet zomaar in de winkel kunt kopen. In die zin is het goud waard. Dit maakt ook dat je soms liever emotionele draagkracht veinzt, dan dat je daadwerkelijk de moeite wilt nemen om het voor jezelf op te bouwen. Vanuit je denkkracht kun je besluiten nemen qua richting en belasting zonder dat je goed hebt afgestemd of je ook voldoende emotionele draagkracht hebt om de gevolgen op de korte en lange termijn te kunnen dragen. Hoe je omgaat met jouw instincten, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie maakt hierin een groot verschil. Verwachtingen, illusies, angsten en overtuigingen kunnen je verleiden om een richting te kiezen die onvoldoende aansluit bij wie jij bent en wat je nodig hebt. Zodra je een leiderschapsrol vervult, heeft dit gevolgen voor degenen aan wie je leidinggeeft.

De manier waarop en de houding waaruit je je verbindt met jezelf en anderen zijn wezenlijk anders wanneer je emotionele draagkracht ervaart. Je verbindt je dan niet vanuit afgeslotenheid en weerstand maar vanuit openheid en contact. Dat wat er is aan last, emoties en pijn, mag ademen. Je ervaart de spanningen, emoties en pijn niet als een bedreiging. Je voelt je in voldoende mate veilig. Hierdoor is er ruimte voor jou en voor anderen om te mogen voelen en ervaren wat aanwezig is. Emotionele draagkracht begint altijd bij en in jezelf. Pas wanneer dit stevig genoeg staat, kun je het uitbreiden in contact met anderen.

Emotionele draagkracht begint altijd bij en in jezelf. Pas wanneer dit stevig genoeg staat, kun je het uitbreiden in contact met anderen.

Niet altijd constructief

Net als bij draaglast, geldt ook voor emotionele draagkracht dat het niet alleen gaat om of het er is, maar ook om hoe je ermee omgaat en het toepast in je dagelijks leven. Je kunt eindeloos veel draagkracht ervaren en aandragen bij anderen, maar zolang jij of anderen deze kracht alleen inzetten om zich te verzetten tegen de noodzaak om bepaalde levensvaardigheden eigen te maken, is het per saldo destructief. Zowel draaglast als draagkracht kunnen op een opbouwende en op een destructieve manier worden ingezet. Een belangrijke nuance.

Het gaat niet alleen om of je emotionele draagkracht ervaart, maar ook om hoe je ermee omgaat en het toepast in je dagelijks leven.

Tot slot

Hopelijk heeft bovenstaande informatie kunnen ophelderen wat emotionele draagkracht is. Ongeacht of jij je een leider vindt of voelt, kun je altijd invloed uitoefenen op een veranderproces. Natuurlijk is het voor jou en anderen het fijnste wanneer je dit op een constructieve manier doet. Je hebt het hiervoor nodig om zorg te dragen voor, en rekening te houden met, de psychologie van de menselijke natuur. Mensen willen namelijk best veranderen, ze weten vaak alleen niet hoe. Door je verder te ontwikkelen in persoonlijk leiderschap kun je jezelf en anderen de weg wijzen.

Er zijn meer artikelen te lezen rondom leiderschap. Op de blogpagina vind je een handig overzicht.

Wil je meer weten over hoe jij jezelf en anderen veiligheid en vertrouwen kunt bieden in tijden van verandering? En wil je niet alleen persoonlijk leren maar het ook toepassen in je werk? Ik ondersteun je graag met individuele begeleiding , boeken, online cursussen en trainingen. De 4-jarige Bewust Leven Opleiding ondersteunt professionals bij het leren (h)erkennen en toepassen van de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen in hun dagelijks werk en leven.

Weet je niet waar te beginnen? Neem gerust contact met me op. Ik denk graag met je mee.

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – Bewustleven.eu / Psychologieboeken.eu

 

 

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.