Wanneer je als bedrijf of organisatie duurzaam wilt veranderen en groeien, is het van belang de menselijke maat te integreren in je dagelijkse werkzaamheden en omgangsvormen. In dit artikel lees je wat de menselijke maat is, waarom deze van belang is en wat het jouw bedrijf of organisatie kan opleveren om hier consequenter aandacht aan te schenken.

De menselijke maatZeven basisbehoeften - bewustleven.eu

Bedrijven bestaan uit mensen die samenwerken om een zo goed mogelijk product of dienst neer te zetten. De focus van een bedrijf of organisatie kan bijvoorbeeld liggen op de wensen van de klant, op productiviteit, op efficientie of op een zo groot mogelijke financiele winst. Voor elk van deze doelen is iets te zeggen. Zodra je focust op een van deze doelen, neig je echter de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Bedrijven bestaan uit mensen. Mensen die samenwerken, contact maken, worstelen, uitdagingen tegenkomen, behoeften, verlangens en tekorten ervaren. Mensen die onder druk komen te staan door eigen verwachtingen, illusies, bezuinigingen, reorganisaties, de toenemende werkdruk, digitalisering of ingrijpende levensgebeurtenissen. Mensen die zo hard hun best doen om te presteren, dat ze de zorg voor zichzelf vergeten of telkens opnieuw uitstellen.

Waarom is de menselijke maat van belang?

Een bedrijf dat:

  • de behoeften van haar werknemers en klanten niet centraal stelt;
  • oppervlakkige korte termijn doelen prefereert boven dieperliggende lange(re) termijn verantwoordelijkheden;
  • (onbedoeld) dwingt in plaats van luistert en aansluit

pleegt roofbouw. In eerste instantie op de eigen werknemers of (werk)omgeving, later ook op hun product of dienst, de organisatie en de maatschappij als geheel. Tekorten in zorg en aandacht beinvloeden de bedrijfscultuur, de besluitvorming, het ziekteverzuim, de efficientie en productiviteit. Het leidt tot ontevredenheid en irritaties. Er ontstaan scheuren in contact en communicatie, bijvoorbeeld tussen management en de werkvloer of tussen de werkvloer en de klant. Het voedt blinde vlekken die doorwerken in alle facetten van het bedrijf. Het vergroot de kans op onzorgvuldigheid en fouten.

Net als welzijn bij mensen, wordt ook het welzijn van een bedrijf opgebouwd uit basale levensvaardigheden. Hoe dragen mensen zorg voor eigen behoeften, verlangens en tekorten? In hoeverre is er aandacht en zorg voor fysieke veiligheid, emotionele veiligheid en ruimte om te zijn? Hoe gaat men om met emoties en pijn, met verlies of ingrijpende gebeurtenissen?

Diepgaand kijken en handelenWegen naar geluk - bewustleven.eu

Mensen maken samen een zo goed mogelijk product of dienst en vormen samen een bedrijf. Wanneer deze mensen dagelijks zorg dragen voor hun eigen behoeften, kan er ruimte en richting ontstaan die zowel die aansluit bij de eigen behoeften als bij de behoeften van anderen. Ruimte stelt je in staat om daadwerkelijk te luisteren, observeren en waar te nemen. Het beinvloedt je waarneming. Je herkent patronen en tekorten sneller, waardoor je efficienter kunt handelen en communiceren.

Vanuit zorg voor tekorten en behoeften ontstaat op een natuurlijke manier richting. De blik kan naar buiten worden gericht, voorbij eigen onzekerheid. Hoe vormt het bedrijf een onderdeel van een groter geheel? Welke toegevoegde waarde heeft het klanten, maar ook de wijk, gemeente en provincie te bieden? Waar liggen verantwoordelijkheden in omgaan met natuurlijk aanwezige (hulp)bronnen?

Wanneer we bedrijven als een groep mensen gaan zien, wordt het mogelijk om aan te sluiten bij wat het bedrijf nodig heeft. Wat gaat goed? Wat zijn de behoeften van dit bedrijf? Waarin is overvloed? En waarin zijn er tekorten?

De menselijke maat is op de lange termijn richtinggevend wanneer je als bedrijf duurzaam wilt veranderen en groeien. Bied oprecht aandacht en ondersteuning aan je werknemers en alles wat je doet krijgt hierdoor meer zeggingskracht. Je vindt hierdoor als organisatie op een natuurlijke manier je eigen identiteit. Je weet veel beter waar je sterke en zwakke kanten liggen. Je kunt hierdoor ook veel gerichter en efficienter aandacht, tijd, energie en geld besteden waar het nodig is.

De toegevoegde waarde

Conclusie: juist in de interactie tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling is voor een bedrijf vaak veel winst te behalen. Natuurlijk kost zorg besteden aan de behoeften van werknemers en de organisatie tijd, aandacht en geld. Wat het oplevert, is niet alleen een kostenbesparing door lager ziekteverzuim en grotere efficientie. Doordat oprechte aandacht en ondersteuning op een natuurlijke manier ruimte en richting bieden, voeden ze de betrokkenheid en verbondenheid tussen alle werknemers. Dit komt de kwaliteit van het product of dienst ten goede. Er ontstaat een win-win-win situatie voor het bedrijf, diens klanten en werknemers.

Drs. Wendy van Mieghem werkt als consultant en trainer. Haar achtergrond als psycholoog, socioloog en psychotherapeut helpt haar om snel (knelpunten in) organisatiestructuren en bedrijfsculturen te doorzien. Ze ondersteunt bedrijven en professionals bij duurzame verandering en groei. Meer informatie vind je hier.