Omgaan met trauma

Omgaan met trauma, hoe doe je dat? Tijdens de ervaringsgerichte trainingen en online cursus Omgaan met trauma krijg je meer inzicht in de impact die trauma en ingrijpende gebeurtenissen hebben op jouw dagelijks leven en dat van anderen. Je leert de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen beter kennen. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

De onvoorspelbaarheid van het leven

Ingrijpende gebeurtenissen brengen een schok in je teweeg. Ze confronteren je met de onvoorspelbaarheid van het leven. Je raakt van slag; misschien voel je je zelfs ontwricht. Je eerste prioriteit ligt bij jezelf staande houden; de dagelijkse gang van zaken zoveel als mogelijk ‘gewoon’ door laten lopen. Tijd nemen om de impact van de gebeurtenis tot je door te laten dringen, doe je vaak pas weken, maanden of jaren later.

Wanneer wordt een ingrijpende gebeurtenis een trauma? Hoe ga je om met trauma, wanneer de mensen om je heen de gebeurtenis al lijken te zijn vergeten? Welke impact heeft een trauma op je lichaam, emoties en gevoelens, gedachten en inspiratie? Hoe kun je op een natuurlijke manier herstellen? Wat is als hulpverlener wel en niet wijs om te doen wanneer je iemand begeleidt bij omgaan met trauma? Tijdens de ervaringsgerichte training Omgaan met trauma krijg je antwoorden op al deze en andere vragen.

Omgaan met trauma

Je ontvangt vooraf aanvullende literatuur en leestips die aansluiten bij het onderwerp van de training. Het is prettig als je deze voorafgaand aan de training hebt doorgenomen; de stof wordt tijdens de training bekend verondersteld.

Tijdens de ervaringsgerichte training Omgaan met trauma leer je:

 • wat het verschil is tussen een ingrijpende gebeurtenis en een trauma;
 • wat wel en niet handig is om te doen wanneer je iemand wilt troosten;
 • welke impact ingrijpende gebeurtenissen en trauma hebben op je lichaam, je emoties, geest en je sociale leven;
 • de invloed die schrik, schok en schuldgevoelens hebben op herstel;
 • hoe trauma’s kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon;
 • over de interactie tussen persoonlijke en professionele behoeften;
 • hoe jij zelf werkelijk omgaat met trauma (gedachten, gedrag, emoties, controlebehoefte);
 • hoe je tot de kern komt van wat nodig is;
 • hoe je tijdens en na trauma zorg kunt dragen voor jezelf en anderen;
 • de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen beter kennen.

Ervaringsgerichte training

Uitgangspunt van de training is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De training Omgaan met trauma helpt je om een diepgaander inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens de training wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Deze training wordt verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

De training vormt een waardevolle aanvulling op het boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’. Deze training kan tevens worden gevolgd als onderdeel van de Bewust Leven Opleiding.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De training Omgaan met trauma wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, spreker, schrijver en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Data en kosten

Zorg voor jezelf - bewustleven.eu

De training Omgaan met trauma bied ik aan als  1-daagse en 5-daagse trainingen. Ook verzorg ik workshops en lezingen over omgaan met trauma. Er wordt gewerkt aan een online cursus over omgaan met trauma.

Voor elke training geldt dat er data worden gepland zodra voldoende geïnteresseerden zich hebben aangemeld. Laat me dus zo snel mogelijk jouw interesse weten!

In de agenda vind je de data van trainingen die op dit moment gepland staan (klik hier om de agenda te bekijken).

De kosten bedragen:

 • 297 euro voor de online cursus,
 • 297 euro voor de 1-daagse training en
 • 1497 euro voor de 5-daagse training

De 1-daagse en 5-daagse training zijn inclusief boek, verantwoorde lunch, koffie/thee, lekkers en toegang tot de audio-opnames en besloten Facebookgroep Omgaan met trauma. Bij de online cursus krijg je eveneens toegang tot de besloten Facebookgroep.

Er wordt les gegeven van 10 tot ongeveer 17 uur. Door de bescheiden groepsgrootte is er volop ruimte voor individuele afstemming, het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

De Bewust Leven Trainingen worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Ook is soms vergoeding mogelijk door een fonds, instelling of verzekeraar (informeer zelf bij de desbetreffende instantie). Voor particulieren met beperkte financiële middelen en die niets vergoed krijgen, is onder bepaalde voorwaarden een lager tarief mogelijk. Neem voor meer informatie contact met me op.

Opgave

Je kunt je opgeven door een email met je naam, de training waaraan je deel wilt nemen en het telefoonnummer waarop je goed bereikbaar bent te sturen naar info [at] wendyvanmieghem.nl

Na aanmelding ontvang je een nota en aanvullende praktische informatie. Je staat ingeschreven zodra je betaling is ontvangen. Het is naar wens mogelijk om te overnachten in de buurt van de trainingslocatie.

Restitutie is niet mogelijk. Wel kun je voor een live training iemand anders in jouw plaats laten gaan, mits je dit voor aanvang van de training afstemt met Wendy van Mieghem.

Tip: Bekijk hier de brochure met het volledige trainingsaanbod!

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van deze training rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Omgaan met trauma

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
Deze website gebruikt cookies. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site