Wat zijn behoeften en verlangens? Wat is het verschil tussen beide? En waar vind je behoeften en verlangens opdrachten die je helpen om op een natuurlijke manier meer controle te ervaren? Dit artikel biedt je antwoorden op al deze vragen!

Behoeften en verlangensbehoeften en verlangens - bewustleven.eu

Behoeften en verlangens zijn een natuurlijk onderdeel van je menselijkheid. Het zijn krachtige signalen die aangeven hoe het op dit moment (deels) met je is of wat je nodig hebt. Zowel behoeften als verlangens zijn echter geen op zichzelf staande waarheden. Ze staan voortdurend in verbinding met andere aspecten van je menselijke natuur, zoals instincten, emoties en gevoelens, gedachten en inspiratie. Elk aspect van je menselijkheid kent zo zijn eigen waarheid en wijsheid.

Het kan een uitdaging zijn om rust en balans te ervaren in al die verschillende aspecten. Vaak vecht je (on)bewust tegen je eigen menselijkheid. Je onderdrukt behoeften en verlangens, je schaamt je voor bepaalde gedachten, emoties of gevoelens, je negeert je eigen inspiratie. Je komt vast te zitten in emotionele verstrengeling.

Het vechten tegen je menselijke natuur vréét energie. Helaas gaat deze strijd ten koste van je eigen welzijn, lichamelijk en psychisch. Het is daarom zeer de moeite waard om de natuurlijke samenhang tussen de verschillende aspecten van je menselijkheid beter te leren kennen. Door te leren wat je niet kunt veranderen, kun je gericht je tijd, aandacht en energie gaan steken in wat je wel kunt veranderen: je levenshouding. Het zal je helpen om meer rust en balans te ervaren in je dagelijks leven, persoonlijk én professioneel.Boek 'De wijsheid achter emotie en gevoel' - bewustleven.eu

TIP: het boek De wijsheid achter emotie en gevoel biedt je inzicht in de dynamiek achter behoeften en verlangens. Het zet helder de natuurlijke samenhang tussen behoeften en verlangens, instincten, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie uiteen.

Behoeften en verlangens verschil

Er bestaat wel degelijk een verschil tussen behoeften en verlangens.

Behoeften zijn instinctieve signalen die aangeven wat je nodig hebt om voor jezelf te zorgen. Ze worden gestuwd door vitaliteit: een krachtige, levenslustige energie. Behoeften zijn verbonden met je instincten, emoties en bekkengebied. Ze spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van je dagelijks leven. Via de keuzes die je maakt op basis van behoefte aan veiligheid, warmte, koestering en voeding, geef je richting aan je leven (fragment uit het boek De wijsheid achter emotie en gevoel, p.27). Dagelijks zorg dragen voor al je zeven basisbehoeften helpt om je veilig te voelen. Vanuit veiligheid, fysiek en emotioneel, ervaar je rust en balans.

Verlangens zijn gevoelsmatige prikkels die aangeven wat je nodig hebt om geluk, voldoening en vervulling te vinden in je leven. Ze worden geleid door inspiratie: een subtiele, lichte energie. Verlangens zijn verbonden met je hart, gevoelens en borstgebied. Via de keuzes die je maakt op basis van verlangen (bijvoorbeeld naar liefde, rust vanbinnen, vrede, verbondenheid en eenheid) geef je richting aan je leven (fragment uit het boek De wijsheid achter emotie en gevoel, p. 27).

Behoeften en verlangens vloeien in elkaar over; ze staan ten dienste van elkaar en versterken elkaar. Naarmate je er meer en verfijnder op afstemt, vervalt het onderscheid. Hoewel het beginpunt verschilt, brengen ze je uiteindelijk naar hetzelfde eindpunt in richting, balans, voldoening en geluk.

Behoeften en verlangens : tips en handvatten

Wil je aan de slag met je behoeften of verlangens? Hieronder vind je tips en handvatten waarmee jij verder kunt.

  • Het artikel over de zeven basisbehoeften geeft je meer inzicht in de levensgebieden die dagelijks jouw zorg en aandacht nodig hebben. Je vindt het artikel hier.
  • De podcast Over verlangen bevat 2 audio opnames waarin ik vertel hoe de realisatie van een behoefte of verlangen verloopt. Aan de hand van het voorbeeld van een verlangen naar een groentetuin vertel ik hoe de realisatie van een verlangen er in de dagelijkse praktijk uitziet, inclusief alle hobbels, valkuilen, benodigdheden en onverwachte schoonheid.
  • Gerichte behoeften en verlangens opdrachten kunnen je helpen om stap voor stap meer zicht te krijgen op hoe jij met behoeften en verlangens omgaat. Je vindt de opdrachten in het boek, maar ook in de online cursussen en trainingen die ik bied. Ze helpen je niet alleen om bewuster te worden van hoe jij met behoeften en verlangens omgaat, maar ook om je vaardigheden te verdiepen en te verfijnen. Om op een andere manier in hetzelfde leven te kunnen staan, heb je het namelijk nodig om te oefenen. De behoeften en verlangens opdrachten helpen je hierbij. Ze nodigen je uit om vriendelijker met jezelf en anderen om te gaan.

Heb je een vraag over omgaan met behoeften en verlangens? Laat het weten via een reactie onderaan dit bericht. Ik beantwoord je vraag op werkdagen binnen 48 uur.

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – bewustleven.eu

Door wie?

Wendy van Mieghem - bewustleven.euDit artikel is geschreven door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu helpt ze bedrijven en professionals groeien in contact en communicatie. Als gedreven supervisor en trainer verzorgt ze trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Bewustleven.eu is een CRKBO Instelling.Opleidingsinstituten.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
Deze website gebruikt cookies. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site