Omgaan met verlies

Omgaan met verlies, hoe doe je dat? Tijdens de ervaringsgerichte trainingen en online cursus Omgaan met verlies krijg je meer inzicht in de impact die verlies heeft op je dagelijks leven en anderen. Je leert de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen beter kennen. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

De onvoorspelbaarheid van het leven

Verlies houdt bijna altijd in dat je iets of iemand bent kwijtgeraakt. Dit kan heel ingrijpend zijn, afhankelijk van de betekenis die het verlies voor je heeft. Hoe kun je omgaan met de onvoorspelbaarheid van het leven? Hoe ga je zelf om met verlies? En hoe begeleid je anderen hierin? Deze en andere vragen staan centraal in de training Omgaan met verlies.

Omgaan met verlies

Je ontvangt vooraf aanvullende literatuur en leestips die aansluiten bij het onderwerp van de training. Het is prettig als je deze voorafgaand aan de training hebt doorgenomen; de stof wordt tijdens de training bekend verondersteld.

Tijdens de ervaringsgerichte training Omgaan met verlies leer je:

 • de verschillende vormen van verlies (h)erkennen;
 • wat wel en niet handig is om te doen wanneer je iemand wilt troosten;
 • over de interactie tussen persoonlijke en professionele behoeften;
 • welke impact verlies en rouw hebben op je lichaam, je emoties, je geest en je sociale leven;
 • hoe jij zelf werkelijk omgaat met verlies en rouw (gedachten, gedrag, emoties, controlebehoefte);
 • hoe je tot de kern komt van wat nodig is;
 • hoe je in tijden van verlies zorg kunt dragen voor jezelf en anderen;
 • de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen beter kennen;
 • over het belang van afscheid nemen en welkom heten.

Ervaringsgerichte training

Uitgangspunt van de training is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De training Omgaan met verlies helpt je om een diepgaander inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens de training wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Deze training wordt verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

De training vormt een waardevolle aanvulling op het boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’. Deze training kan tevens worden gevolgd als onderdeel van de Bewust Leven Opleiding.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De training Omgaan met verlies wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, spreker, schrijver en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Data en kosten

Zorg voor jezelf - bewustleven.eu

De training Omgaan met verlies bied ik aan als  1-daagse en 5-daagse trainingen. Ook verzorg ik workshops en lezingen over omgaan met verlies. Er wordt gewerkt aan een online cursus over omgaan met verlies.

Voor elke training geldt dat er data worden gepland zodra voldoende geïnteresseerden zich hebben aangemeld. Laat me dus zo snel mogelijk jouw interesse weten!

In de agenda vind je de data van trainingen die op dit moment gepland staan (klik hier om de agenda te bekijken).

De kosten bedragen:

 • 297 euro voor de online cursus,
 • 297 euro voor de 1-daagse training en
 • 1497 euro voor de 5-daagse training

De 1-daagse en 5-daagse training zijn inclusief boek, verantwoorde lunch, koffie/thee, lekkers en toegang tot de audio-opnames en besloten Facebookgroep Omgaan met verlies. Bij de online cursus krijg je eveneens toegang tot de besloten Facebookgroep.

Er wordt les gegeven van 10 tot ongeveer 17 uur. Door de bescheiden groepsgrootte is er volop ruimte voor individuele afstemming, het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

De Bewust Leven Trainingen worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Ook is soms vergoeding mogelijk door een fonds, instelling of verzekeraar (informeer zelf bij de desbetreffende instantie). Voor particulieren met beperkte financiële middelen en die niets vergoed krijgen, is onder bepaalde voorwaarden een lager tarief mogelijk. Neem voor meer informatie contact met me op.

Opgave

Je kunt je opgeven door een email met je naam, de training waaraan je deel wilt nemen en het telefoonnummer waarop je goed bereikbaar bent te sturen naar info [at] wendyvanmieghem.nl

Na aanmelding ontvang je een nota en aanvullende praktische informatie. Je staat ingeschreven zodra je betaling is ontvangen. Het is naar wens mogelijk om te overnachten in de buurt van de trainingslocatie.

Restitutie is niet mogelijk. Wel kun je voor een live training iemand anders in jouw plaats laten gaan, mits je dit voor aanvang van de training afstemt met Wendy van Mieghem.

Tip: Bekijk hier de brochure met het volledige trainingsaanbod!

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van deze training rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Omgaan met verlies