Selecteer een pagina

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties, hoe doe je dat? Tijdens de ervaringsgerichte trainingen en online cursus Omgaan met emoties krijg je meer inzicht in wat nodig is om balans te vinden en onderhouden in het omgaan met intense emoties en gevoelens. Je leert de natuurlijkheid van emoties herkennen. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Instinctieve reactie op emoties

Teleurstelling, ergernis, lust, verdriet, blijdschap; je ervaart dagelijks een waaier aan emoties en gevoelens. Meestal sta je hier niet lang bij stil. En zolang je er geen last van hebt, hoeft dat ook niet. Van nature ben je geneigd om voor jezelf de meest intense en onprettige emoties en gevoelens weg te stoppen. Dit leidt op termijn vaak tot lichamelijke, emotionele en/of mentale klachten. Hoe dring je door tot de kern in zorg voor jezelf en anderen? Hoe kun je emoties en gevoelens ten dienste stellen van jouw en andermans ontwikkeling?

Omgaan met emoties

Tijdens de training Omgaan met emoties leer je:

 • wat het verschil is tussen emoties en gevoelens;
 • wat de drie basisemoties zijn en hoe die op elkaar inwerken;
 • hoe je op een opbouwende manier kunt omgaan met (intense) emoties en gevoelens;
 • hoe instincten, emoties, gevoelens, gedachten en inspiratie op natuurlijke wijze samenhangen;
 • hoe je tot de kern van de problematiek kunt doordringen;
 • wat nodig is om balans te vinden en onderhouden in contact met jezelf en anderen;
 • hoe je de wijsheid achter emotie en gevoel kunt verstaan;
 • hoe je inzicht ontwikkelt in de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen;
 • hoe je emoties en gevoelens ten dienste kunt stellen van jouw en andermans ontwikkeling.

Ervaringsgerichte training

Uitgangspunt van de training is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De training Omgaan met emoties helpt je om een diepgaander inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens de training wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Deze Bewust Leven Training wordt verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

De training vormt een waardevolle aanvulling op het boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’. Deze training kan tevens worden gevolgd als onderdeel van de Bewust Leven Opleiding.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De training Omgaan met emoties wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, spreker, schrijver en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Data en kosten

Zorg voor jezelf - bewustleven.eu

De training Omgaan met emoties bied ik aan als  1-daagse en 5-daagse trainingen. Ook verzorg ik workshops en lezingen over omgaan met emoties. Er wordt gewerkt aan een online cursus over omgaan met emoties.

Voor elke training geldt dat er data worden gepland zodra voldoende geïnteresseerden zich hebben aangemeld. Laat me dus zo snel mogelijk jouw interesse weten!

In de agenda vind je de data van trainingen die op dit moment gepland staan (klik hier om de agenda te bekijken).

De kosten bedragen:

 • 297 euro voor de online cursus,
 • 297 euro voor de 1-daagse training en
 • 1497 euro voor de 5-daagse training

De 1-daagse en 5-daagse training zijn inclusief boek, verantwoorde lunch, koffie/thee, lekkers en toegang tot de audio-opnames en besloten Facebookgroep Omgaan met emoties. Bij de online cursus krijg je eveneens toegang tot de besloten Facebookgroep.

Er wordt les gegeven van 10 tot ongeveer 17 uur. Door de bescheiden groepsgrootte is er volop ruimte voor individuele afstemming, het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

De Bewust Leven Trainingen worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Ook is soms vergoeding mogelijk door een fonds, instelling of verzekeraar (informeer zelf bij de desbetreffende instantie). Voor particulieren met beperkte financiële middelen en die niets vergoed krijgen, is onder bepaalde voorwaarden een lager tarief mogelijk. Neem voor meer informatie contact met me op.

Opgave

Je kunt je opgeven door een email met je naam, de training waaraan je deel wilt nemen en het telefoonnummer waarop je goed bereikbaar bent te sturen naar info [at] wendyvanmieghem.nl

Na aanmelding ontvang je een nota en aanvullende praktische informatie. Je staat ingeschreven zodra je betaling is ontvangen. Het is naar wens mogelijk om te overnachten in de buurt van de trainingslocatie.

Restitutie is niet mogelijk. Wel kun je voor een live training iemand anders in jouw plaats laten gaan, mits je dit voor aanvang van de training afstemt met Wendy van Mieghem.

Tip: Bekijk hier de brochure met het volledige trainingsaanbod!

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van deze training rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Omgaan met emoties

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
Deze website gebruikt cookies. Lees meer over het gebruik van cookies op deze site