De termen persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling worden vaak gebruikt. Toch is niet altijd duidelijk wat eronder wordt verstaan. In dit artikel licht ik daarom graag mijn visie op professionele ontwikkeling toe. De artikelen over persoonlijke ontwikkeling en de interactie tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling vind je hier terug.

Bewust leven 2-in-1 Poster A4 Geluk ligt in de eenvoud van alledaagse dingen-490wvm

Professionele ontwikkeling

Onder professionele ontwikkeling versta ik niet alleen het eigen maken van praktische kennis en vaardigheden voor de uitoefening van een beroep. Professionele ontwikkeling wordt daarnaast vooral bepaald door de behoefte en noodzaak om voortdurend open te staan in contact. Om bereid te zijn om in interactie te staan met je omgeving en je klant.

Open staan voor andermans behoeften en beleving, is vermoeiend. Vroeg of laat heb je het nodig om met je aandacht naar binnen te gaan. Om de tijd te nemen om de opgedane indrukken te verwerken. Om te voelen wat ze in jou aanraken. Leren om soepel met je aandacht naar binnen en naar buiten te bewegen, loont. Het maakt dat je natuurlijker in kunt spelen op de behoeften van je klant. En sneller voor jezelf een vertaalslag kunt maken.

Open staan, ‘responsief zijn’, vraagt echter veel oefening en voorbereiding. Om open te kunnen staan, is het namelijk nodig dat je van binnen ruimte ervaart. Ruimte in het omgaan met eigen emoties en gevoelens. Ruimte om met teleurstellingen om te gaan. Om klachten te ontvangen. Ruimte om zo integer en oprecht mogelijk te blijven handelen in crisissituaties.

Professionaliteit is een vak

Professionaliteit vraagt van je om je eigen behoeften en proces deels opzij te zetten of uit te stellen ten behoeve van de ander. Bijvoorbeeld door je eigen emoties, oordelen en eerdere ervaringen te erkennen en uit het contact met je klant te filteren. Dit vraagt naast zelfkennis vooral veel oefening.

Het lukt pas om voorbij je je eigen emoties, gevoelens, oordelen en overtuigingen te komen als je ze door en door kent. Zodra je met mensen werkt, dient persoonlijke ontwikkeling daarom de basis van professionele ontwikkeling te zijn, is mijn overtuiging.

Juist om professioneel te kunnen handelen, heb je het nodig om ruimte te geven aan eigen emoties en gevoelens, ervaringen en je subjectieve beleving van een situatie. Wanneer je jezelf geen ruimte hierin geeft, pleeg je roofbouw op jezelf. De spanning in jezelf loopt op en kan op korte en lange termijn leiden tot uiteenlopende fysieke en psychische klachten.

bewust leven - persoonlijke en professionele ontwikkeling

Zorg voor jezelf

Dit verzwaart de noodzaak om buiten de tijd die je rechtstreeks in contact bent met de klant, ook aandacht, tijd en energie te steken in het zorg dragen voor je eigen ontwikkeling en behoeften.

De basis van professionele ontwikkeling is een voortdurend persoonlijk ontwikkelingsproces. Vanuit een noodzaak om met regelmaat te reflecteren op eigen patronen in gedrag, gedachten en omgaan met emotie en gevoel. En ernaar te leren handelen. Alleen zo kan een stevige ervaringsgerichte professionele basis ontstaan waarmee je je onderscheidt.

“Do what is healing to your spirit and without effort you will bring the world healing in return.” – Alan Cohen

Wil je meer weten over wat jij zelf kunt doen om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen? Op de Begeleiding pagina vind je informatie over de individuele sessies en open inschrijving trainingen die ik verzorg. Daarnaast vind je er informatie over teamontwikkeling en de communicatie trainingen en psychologie trainingen voor jouw team of bedrijf. Graag tot ziens!

Mocht je vragen hebben, laat je het me dan weten?

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – bewustleven.eu