Een veilige hechting geeft je het gevoel een basis te hebben in het leven. Het maakt dat je als professional vanuit rust en balans kunt handelen, voelen en denken. Je komt gemakkelijker tot de kern in drukte, tijdens conflicten en in de uitersten tussen werk en privé. De kracht van jouw menselijkheid geeft je een anker van waaruit je effectief, subtiel en krachtig communiceert. Wat is hechting? En waarom is dit voor jou als professional van belang? Ik leg het uit in dit artikel.

Veilige hechting

Hechting (in het Engels attachment genoemd) is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders (bron). Psycholoog Mary Ainsworth, student van John Bowlby, ontwikkelde 4 hechtingsstijlen waarin de interactie tussen iemands innerlijke behoeften en de wereld om hem/haar heen zich kan ontwikkelen: veilig gehecht, onveilig vermijdend gehecht, onveilig afwerend gehecht en onveilig gedesorganiseerd gehecht. De stijlen zijn niet absoluut. Veel mensen dragen een mengeling van hechtingsstijlen in zich.

De levensgebieden waarin je veilig gehecht bent, ervaar je een goede balans tussen je behoefte om de wereld te ontdekken (exploratiedrang) en je behoefte om je veilig en geborgen te kunnen voelen (gehechtheidsgedrag). Wanneer opvoeders, partners, leidinggevenden, familie en naasten sensitief, coöperatief en toegankelijk zijn, ervaren mensen een veilige basis van waaruit ze optimaal kunnen leven en werken.

Een veilige hechting zorgt ervoor dat je angst en stress kunt reguleren. Dat is de basis die nodig is om veiligheid te voelen en je verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer je als kind onvoldoende veiligheid hebt ervaren in contact met opvoeder(s), ervaar je als volwassene vaak meer stress en angst in je dagelijks leven. Het beïnvloedt de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

Rust in je leven

Mensen die over het algemeen goed gehecht zijn kennen gevoelens van trots, voelen zich waardevol als mens en hebben vertrouwen in zichzelf en in hun eigen mogelijkheden. Ook hebben zij het gevoel dat zij mensen in hun omgeving over het algemeen kunnen vertrouwen. Dit geeft een diepe rust, persoonlijk en professioneel.

Het maakt dat je eerder je eigen grenzen herkent en hier zorg voor kunt dragen, je draagt zorg voor je eigen zeven basisbehoeften en bent bereid hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Je last met regelmaat pauzes in en neemt tijd om te reflecteren op je eigen handelen en je bent sensitief voor de signalen die je emoties en gevoelens je geven en gaat realistischer om met (werk)doelen en tijd. Je kunt ook gemakkelijker loslaten en je hebt minder last van verkrampte controlebehoefte.

Interactie met anderenSupervisiegroep voor professionals - bewustleven.eu

Zelfs wanneer jij voornamelijk veilig gehecht bent, kom je dagelijks in contact met andere mensen die dit niet zijn. Voor veel mensen is het aansluiten bij (hun eigen en andermans) behoeften en verlangens niet vanzelfsprekend. Veel mensen weten ook niet hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit heeft direct invloed op de manier waarop jullie samenwerken en samen leven.

Je behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid speelt een grote rol in je dagelijks leven. Wanneer je een veilige basis mist in je leven, geeft dit onrust. Een onveilige hechting maakt dat je gedesoriënteerd kunt raken in het vinden van tevredenheid of geluk. Je mist vertrouwen dat dit in jezelf te vinden is en zoekt het (mede) daarom wellicht (on)bewust meer in zaken als een goed betalende baan, geld of status.

Hoewel de patronen die je in je jeugd hebt opgebouwd de rest van je leven terug kunnen blijven komen, is het nooit te laat om aandacht te schenken aan jouw basis. Door te leren sensitief, coöperatief en toegankelijk te zijn in contact met jezelf, kun je wel degelijk alsnog je eigen veiligheid van binnenuit voeden. Dit is altijd de moeite waard, ongeacht je leeftijd. Het maakt dat je stap voor stap alsnog rust kunt ervaren in je dagelijks leven. Minder opgejaagd, effectiever werken en tot de kern komen, meer vertrouwend op de kracht van jouw menselijkheid.

Ik gun jou absoluut een veilige basis in je leven.Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – bewustleven.eu

Direct aan de slag

Wendy van Mieghem helpt bedrijven en professionals groeien in contact en communicatie. Ze geeft adviezen voor duurzame verandering en groei, waarbij de focus ligt op de interactie tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Haar boek, online cursussen en trainingen bieden handvatten en inspiratie om direct aan de slag te gaan.

Veilige hechting