In een polariserende samenleving

Hoe kun je als professional in een polariserende samenleving voor jezelf en anderen zorgen wanneer onderhuidse spanningen steeds meer aan de oppervlakte komen? Lees het in deze blog met video.

Persoonlijke en professionele draagkracht

In een polariserende samenleving waar onderliggende spanningen steeds meer naar de oppervlakte komen, wordt een groot beroep gedaan op jouw persoonlijke en professionele draagkracht. Emotionele draagkracht is de gevoelsmatige ruimte die je van binnen ervaart om op ontspannen wijze in contact en verbinding te blijven met jezelf en anderen tijdens normale en uitdagende omstandigheden. Het is het door je heen laten stromen van emoties en pijn zonder spanningen af te wentelen op anderen.

TIP: In dit blogartikel wordt een korte introductie over emotionele draagkracht gegeven. In het handboek Leiderschap ga ik uitgebreider in op wat draagkracht is en hoe je het constructief en destructief kunt inzetten.

Vanzelfsprekend is jouw draagkracht niet grenzeloos. Vroeg of laat word je geraakt in eigen stress, pijn, emoties, behoeften of tekorten. De onbalans van de ander raakt een onbalans in jou waar je je wellicht eerder nog niet bewust van was. Dit nodigt je uit om dieper met je aandacht naar binnen te gaan.

Subtieler en krachtiger

Wanneer een samenleving polariseert, kunnen onderhuidse spanningen (on)verwacht naar de oppervlakte komen. In rechtstreekse zin is hier weinig aan te doen. Het is niet verstandig om andermans emoties te (blijven) onderdrukken; vaak leidt dit tot meer miscommunicatie en een verergering van de situatie. Vanzelfsprekend is het wel nodig om grenzen te stellen en iemand op een meer constructieve mogelijkheid in contact en communicatie te wijzen. Op welke wijze je dit doet, en vooral: vanuit welke houding, maakt heel veel uit. Het komt ook erg precies. Daarom is het nodig dat je eerst met je aandacht naar binnengaat en het contact met jezelf terugvindt, voordat je opnieuw uitreikt. Zolang je verwacht dat de ander jou gaat horen en zien in de pijn die jijzelf ervaart, is het erg waarschijnlijk dat het conflict zal verergeren.

Het is aan jou als professional om de ander op kloppende wijze door een verandering te loodsen. Hoe je omgaat met jouw eigen pijn en emoties is rechtstreeks terug te vinden in je levenshouding, en daarmee ook in de manier waarop je contact maakt en communiceert. Je hebt het nodig om eerst persoonlijk te groeien, zodat je professioneel steviger kunt staan. Het is niet nodig of wenselijk om je in contact met de ander harder op te stellen, wel subtieler en krachtiger. Juist door jezelf niet over te slaan, kun je beter aansluiten bij de onderstroom. Je leert zorg dragen voor jouw én andermans behoeften in contact en communicatie. Een verergering van het conflict kan zo worden voorkomen.

Subtieler en krachtiger

Mijn naam is Wendy van Mieghem. Als psycholoog en socioloog ondersteun ik organisaties en professionals bij veranderprocessen. Mijn begeleidingstrajecten bieden diepgang en ruimte voor menselijkheid. De potentie die in jouzelf of in een organisatie aanwezig is, wordt stap voor stap voller benut. Het realiseren van geleidelijke maar blijvende verandering en groei is mijn specialiteit. Ik ben je graag van dienst.

Contact

info@wendyvanmieghem.nl

tel. +31628843480

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.