Bewust leven vanuit menselijkheidBewust leven vanuit menselijkheid - bewustleven.eu

Tot mijn spijt zijn er nog steeds veel mensen die denken dat je aandacht naar binnen richten tijdverspilling is. Met regelmaat hoor of lees ik over journalisten die van mening zijn dat een wezenlijk oplossing voor wereldproblemen ‘vanzelfsprekend’ ligt in concrete acties buiten jezelf. Ik hoorde laatst tijdens een interview op radio 1 letterlijk iemand zeggen: “Je gaat natuurlijk niet zitten mediteren of zo. Maar wat dan wel?”

Ik snap goed dat het lastig kan zijn om het verband te zien tussen leren mediteren en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de wereld. En eerlijk is eerlijk, ook op mij komt de gedachte dat samen mediteren op de internationale dag van de vrede alle problemen oplost wat naïef over. Al waardeer ik de achterliggende gedachte zeer.

Desondanks zakt bij een dergelijke opmerking van een journalist de moed me soms letterlijk in de schoenen. Voor mij is de samenhang tussen innerlijke groei en bijdragen aan een betere wereld evident en vanzelfsprekend. Maar hoe leg ik dat uit? En wil er überhaupt iemand luisteren?

Ver weg én dichtbij

Dagelijks zijn er berichten in het nieuws die uitingen zijn van onmacht in het omgaan met emoties en gevoelens. Een schietpartij op een school in Amerika. Een terroristische aanslag in Parijs of Istanboel. Een natuurramp in Japan of Brazilië. Machtsmisbruik in een organisatie. Een gezinsdrama.

Eind 2014 zette 3fm Serious Request zich in voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. “Hands off our girls” was de mooie titel van de bijbehorende campagne. Het toffe van Serious Request vind ik dat ze de moeite nemen om zich te verbinden met menselijkheid, pijn en lijden. De manier waarop ze hierin het voortouw nemen, vind ik lovenswaardig.

Maar toen enkele mensen en organisaties (mijn inziens terecht) aangaven dat dit lijden ook in eigen land voorkomt én onderbelicht is, wisten de dj’s niet goed hoe ze hierop moesten reageren. De landelijke problematiek interesseerde hen zichtbaar een stuk minder. Oei!

Omgaan met pijn en lijden is ‘hogere menskunde’.

Pijn en lijden zijn overal en altijd. Niet alleen ver weg en wanneer het je uitkomt, maar ook dichtbij en nu. Je kunt er niet aan ontsnappen, al probeer je dat vaak wel. Omgaan met pijn en lijden is ‘hogere menskunde’. Niemand vindt het leuk om met pijn en lijden om te gaan. En als het even kan, doe je dat daarom ook niet vrijwillig. Je sluit je ervoor af. En besteedt het daarmee uit aan anderen.

Verscheurd van binnen én van buitenindividuele begeleiding - bewustleven.eu

Als het erop aan komt, zijn we allemaal onhandig in het omgaan met pijn, boosheid, teleurstelling, verdriet en gekte. Door eigen pijn en lijden te onderdrukken, raak je van binnen verscheurd. Hoe jij met jezelf omgaat, heeft direct en indirect consequenties voor de mensen om je heen. Zo worden opgekropte emoties en gekte van mens op mens en van generatie op generatie doorgegeven. En ondertussen bouwt de spanning zich op.

Vroeg of laat zoekt die spanning een weg naar buiten om te ontladen. En meestal gaat dat alles behalve subtiel. Misschien wel 90% van al het lijden dat bestaat op de wereld, is terug te leiden naar menselijk onvermogen. Onvermogen om om te gaan met verdriet, woede, onmacht, wanhoop, uitzichtloosheid, gekte, eenzaamheid, angst en lust. Het leidt tot wanhopige daden en acties, waarmee onderdrukt en opgekropt lijden op destructieve wijze eindelijk tot expressie komen.

Omdat het kan

Veel mensen keuren de destructiviteit waarmee geweld gepaard gaat af. Ze verbazen zich erover ‘hoe het ooit zover heeft kunnen komen’. Om te zien dat het jou net zo goed kan overkomen, is lastiger. Zonder dat je het wellicht door hebt, onderdruk jij zelf ook aspecten van jezelf die pijn doen of lastig zijn om mee om te gaan.

“De maatschappij, dat ben jij” was in 1998 de kreet van een SIRE campagne waarin aandacht werd gevraagd voor jouw aandeel in de maatschappij. De campagne deed vooral een beroep op moreel besef. Maar moreel besef is juist wat verloren gaat wanneer je besluit om je niet te verbinden met je eigen emotie en gevoel.

Interesseert het jou als consument als een fabriek medicijnen produceert en het chemisch afval illegaal in de natuur dumpt? Wanneer je wilt genieten van muziek of een boek, betaal je dan voor de waarde die het je biedt? Of kopieer of download je het liever illegaal? In hoeverre ben je bereid om volledige verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen behoeften en verlangens? En daar je gedrag op aan te passen?

De voornaamste reden waarom je je ogen sluit voor de consequenties van je eigen handelen, is omdat je denkt dat je je die ruimte of tijd kunt permitteren. Daaronder ligt angst. Angst dat je tekort komt. Angst om werkelijk te voelen hoe het met je is. Bang zijn dat je niet om kunt gaan met wat er in jezelf naar voren kan komen. Weerstand om tijd, aandacht en energie te steken in wat de ander of jijzelf werkelijk nodig heeft.

Zo schuif je jouw verantwoordelijkheid liever voor je uit dan dat je onderliggende angst, pijn of onverschilligheid onder ogen ziet. Ook dit is menselijk gedrag. En ik, jij en vele anderen maken zich er schuldig aan.

Omarm je menselijkheidHolistic Pulsing - bewustleven.eu

Ik doe daarom geen appèl op je normen en waarden. Ik wil je niet overtuigen of dingen verwijten. Ik wil je menselijkheid niet bestrijden. Ik wil het juist omarmen. Onwil en onmacht veranderen niet wezenlijk door grote reddingsacties of machtsvertoon. Vroeg of laat worden jij en ik ingehaald door onze menselijkheid.

Zolang je niet luistert naar wat er in je leeft, zul je vroeg of laat worden ingehaald door je eigen onderdrukte behoeften, verlangens, emoties en instincten.”

De menselijke natuur is diepgeworteld en inmiddels ook redelijk voorspelbaar, voor wie het wil zien, horen en voelen. Wanneer je patronen wilt doorbreken, in jezelf of buiten jezelf, zul je jezelf moeten leren kennen, uiten en vertrouwen. Zolang je niet luistert naar wat er in je leeft, zul je vroeg of laat worden ingehaald door je eigen onderdrukte behoeften, verlangens, emoties en instincten.

Het is dus niet zo dat je je tijd verlummelt door met je aandacht naar binnen te gaan. Of door te leren mediteren. Wanneer je meer helderheid en inzicht wilt krijgen in menselijk gedrag. Wanneer je patronen wilt doorbreken. Wanneer je een duurzame bijdrage wilt leveren aan de wereld in en om je heen, zul je met je aandacht naar binnen moeten. Telkens opnieuw.

Bewust leven handboek

Ik wil niet meer machteloos toekijken hoe patronen zich blijven herhalen zonder dat ik zelf tot de kern Boek 'De wijsheid achter emotie en gevoel' - bewustleven.eukom. Ik wil iets doen. De afgelopen 9 jaar heb ik daarom gewerkt aan een boek waarmee ik poog om je meer inzicht te geven in je eigen menselijkheid. En omdat ik goed besef dat ik zelf geen haar beter ben, illustreer ik mijn gedachtegangen met concrete voorbeelden en situaties uit mijn dagelijks leven. Zo is een ‘bewust leven handboek’ ontstaan dat laag voor laag mijn en jouw menselijkheid ontleedt. Het boek is sinds 1 oktober 2016 verkrijgbaar. Bestel ‘m hier.

Ik vind je een held, wanneer je zover bent om je eigen menselijkheid niet af te wijzen maar te omarmen. Wanneer je bereid bent om je eigen angsten en onvolkomenheden onder ogen te leren zien, zodat er ruimte ontstaat voor duurzaam herstel en groei. In jezelf en buiten jezelf.

Natuurlijk moet je het zelf doen. Voor wie het nodig heeft en waar ik kan, help ik graag. Vooral met het bieden van inspiratie en tools. En eventueel, wanneer je dat wilt, door met je in gesprek te gaan, goed naar je te luisteren en feedback te geven.

Ik weet dat je het kan. Ik vertrouw je. Ga ervoor!

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem

 

Ook interessant om te lezen

+ Boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’

+ De kracht van het nu

+ Aanwezig ben ik (omgaan met onvervuld verlangen)

+ Online Meditatiecursus

+ Mindfulness en innerlijke groei

+ Podcasts

 

bewust leven vanuit menselijkheid