Trainingen

This post is also available in: English

De Bewust Leven Trainingen bieden je de structuur, kennis, inspiratie en de gedegen, deskundige begeleiding die je nodig hebt om als professional je inzichten en vaardigheden te verdiepen en verfijnen. Uitgangspunt hierbij is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Consultancy en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

 

Bewust Leven TrainingenBewust Leven Trainingen - bewustleven.eu

Als professional is het belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan je emotionele basis. Door bewuster verantwoordelijkheid te nemen voor eigen behoeften, emoties, gedachten en gedrag, kun je zorgvuldiger en efficiënter omgaan met die van anderen.

Uitgangspunt van elke Bewust Leven Training is daarom dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De trainingen helpen je om een diepgaand inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen. De trainingen helpen je om gemakkelijker tot de kern te komen. Je leert duidelijker en effectiever communiceren. Je leert onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van een ander is. Je leert hoe je jouw menselijkheid kunt inzetten als instrument.

Trainingen met inhoud

De Bewust Leven Trainingen gáán ergens over. Kenmerkend voor elke training is dat de kern van elk thema op begrijpelijke en heldere wijze wordt uitgelegd en via opdrachten en oefeningen voelbaar wordt gemaakt. Je doet direct ervaringen op waarmee de opgedane kennis en inzichten kunnen worden toegepast in je dagelijks werk en leven. De ervaringen helpen je om datgene wat je hebt geleerd, toe daadwerkelijk te integreren.

Op dit moment worden de volgende trainingen aangeboden:

Tijdens elke training wordt ervaringsgerichte kennis gecombineerd met maatwerk. De behoeften, vragen en wensen van deelnemers / de opdrachtgever staan centraal. Er wordt direct een link gelegd naar de praktijk en jouw dagelijks leven.

Ervaringsgericht werkenBewust Leven Professionals - bewustleven.eu

Tijdens de Bewust Leven Trainingen wordt ervaringsgericht gewerkt. De focus ligt uitdrukkelijk niet om het vergaren van kennis uit boeken, maar op interactie, doen en leren door zelf te ervaren.

  • Tijdens de trainingen wordt ervaringsgerichte uitleg gecombineerd met doe-opdrachten en (naar wens) geleide mindfulness oefeningen.
  • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
  • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
  • Er wordt een actieve en reflectieve werkhouding gevraagd van deelnemers;
  • Er is veel ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren. Het boek De wijsheid achter emotie en gevoel vormt een waardevolle aanvulling op de trainingen.

Voor wie

De Bewust Leven Trainingen bieden een toegevoegde waarde aan bewust leven professionals die met mensen werken. Zowel zelfstandig ondernemers als mensen in loondienst zijn welkom om deel te nemen aan de Bewust Leven Trainingen. Verbindend is een leergierige en ontwikkelingsgerichte houding. Je hebt een diepgaande interesse in de psychologie van de menselijke natuur en wilt de natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen (leren) herkennen en toepassen. Je hebt behoefte aan verrijking, aan verdiepende inzichten in eigen en andermans menselijkheid en aan individueel afgestemde feedback.

Tip: bekijk hier de Bewust Leven Trainingen brochure!

De Bewust Leven Trainingen en Bewust Leven Opleiding worden verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau.

Door wie?

Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De Bewust Leven Trainingen worden verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, spreker, schrijver en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Het eigendomsrecht en auteursrecht van de trainingen rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de training(en) openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Bewust Leven Opleiding

De Bewust Leven Trainingen kunnen als losse training worden gevolgd en als onderdeel van de Bewust Leven Opleiding. Het individueel afgestemde Bewust Leven Opleidingstraject is speciaal ontwikkeld voor professionals die diepgaande groei willen realiseren.

 

Hartelijke groet,

Wendy van Mieghem – bewustleven.eu

 

Ook interessant om te lezen:

Bewust Leven Trainingen