Zou jij ook graag tot in je vingertoppen je vaardig willen voelen in het leiden van jezelf en anderen? Tijdens het ervaringsgerichte leertraject Persoonlijk leiderschap vergroot je jouw inzicht en vaardigheden in persoonlijk leiderschap en alles wat daarbij komt kijken.

Het leertraject wordt verzorgd door psycholoog en trainer Wendy van Mieghem. Haar bedrijf Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

De Incompany maatwerk trajecten varieren in lengte en intensiteit. In een half jaar tot maximaal 5 jaar maak je alle inzichten en vaardigheden eigen die nodig zijn om hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren als professional of ondernemer. De groepsgrootte varieert van 5 tot 20 mensen. Bij groepen van 10 mensen of groter is een co-trainer aanwezig. Wij zijn de specialist in kwalitatief hoogwaardige leertrajecten met blijvend resultaat.

Regie voeren

Persoonlijk leiderschap - bewustleven.eu

Loop jij tegen de grenzen van je communicatie vaardigheden aan? Worstel je met het omgaan met emoties, pijn, kwaliteiten of gevoeligheden, van jezelf en/of anderen? Zie je hoe bepaalde persoonlijke eigenschappen invloed hebben op jouw team of bedrijf, maar weet je niet hoe hierin te veranderen? Dan is het trainingstraject Persoonlijk leiderschap iets voor jou.

Persoonlijk leiderschap richt zich op het nemen van regie over je dagelijks leven, persoonlijk en professioneel. Het nodigt je uit om bewuster te worden van de patronen in denken, voelen en doen die (on)bewust je dagelijks handelen beinvloeden. Waar laat je het contact met jezelf los? Waar geef je leiding uit handen? Wanneer reageer je verkrampt? Hoe effectief communiceer je?

De kern van leiderschap is dienstbaarheid: om jouw kwaliteiten, gevoeligheden en menselijkheid op zo’n manier ten dienste te stellen van anderen dat het hen verbindt en in staat stelt om uit te blinken. Hiervoor is het nodig om voorbij eigen en andermans pijnpunten en worstelingen te leren bewegen.

Tijdens een Incompany traject, Individueel coachingstraject of het Jaartraject Leiderschap begeleid ik je in het opdoen van ervaringen die je helpen om op natuurlijke, open wijze zorg te dragen voor jezelf en anderen. Het gaat er niet om dat je geen fouten mag maken of dat je ‘perfect’ moet zijn. Het gaat er eerder om dat je je (dieper) leert verbinden met je eigen menselijkheid. Hierdoor leer je langetermijngericht te kijken, handelen en communiceren. Je communicatie wordt transparant, krachtig en subtiel. Je leert hoe je voorbij emoties en pijn helder kunt communiceren en leiding geven, op een manier dat zowel jij als je team kan groeien. Je leert oog te ontwikkelen voor de behoeften van je klanten. Je leert hoe je op een opbouwende manier kunt samenwerken en/of adviseren. Je vergroot jouw vaardigheden in zelfsturing.

Persoonlijk leiderschap

De inhoud van de training wordt altijd afgestemd op jouw of jullie specifieke werksituatie en op de individuele wensen en vragen van deelnemers. Tijdens het Incompany traject of het Individueel coachingstraject kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan:

 • hoe leid ik vergaderingen?;
 • hoe ga ik respectvol om met verschillen in visie of verwachtingen?;
 • hoe hak ik knopen door wanneer ik mijn collega’s niet op 1 lijn krijg?;
 • hoe ga ik om met teleurstelling of verwijten?;
 • hoe kan ik de balans in mijn team herstellen?;
 • is wat ik hoor ook wat mijn collega/klant bedoelt?;
 • hoe kan ik zorg dragen voor eigen gevoeligheden of tekortkomingen, zodat mijn team/organisatie er minder last van heeft?;
 • hoe blijf ik vriendelijk en effectief tijdens hoge werkdruk?;
 • hoe ga ik positief om met kritische of boze klanten/collega’s?;
 • hoe voorkom ik dat ik verwijten of emotioneel geladen opmerkingen persoonlijk opvat?;
 • hoe voorkom ik dat ik mezelf kwijt raak in contact met anderen?;
 • hoe communiceer ik effectief en professioneel, zonder afstandelijk of onverschillig over te komen?;
 • hoe vergroot ik de zelfsturing van mijzelf en mijn team?;
 • hoe stel ik duidelijk grenzen zonder mensen schrik aan te jagen?;
 • hoe creeer ik een prettige en constructieve werksfeer?;
 • hoe geef ik op een opbouwende manier feedback?;
 • hoe kan ik prettig en opbouwend samenwerken?;
 • hoe kan ik anderen optimaal adviseren?.

Ervaringsgericht leertraject

Uitgangspunt van het leertraject is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. Het leertraject Persoonlijk leiderschap helpt je om een diepgaander inzicht in menselijke communicatie te ontwikkelen en je professionele vaardigheden te verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens het leertraject wordt praktijkgerichte kennis over effectieve communicatie en regie voeren eigen gemaakt;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar de dagelijkse praktijk;
 • Er wordt naar behoefte gewerkt met meditatie en mindfulness;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Dit leertraject kan worden verzorgd op MBO, HBO/WO en HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van het leertrjact kunnen naar wens audio-opnames worden gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

Het boek De wijsheid achter emotie en gevoel en het boek ‘Leiderschap – ervaar rust tijdens verandering en conflicten‘  vormen een waardevolle aanvulling op het leertraject Persoonlijk leiderschap.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

Het leertraject Persoonlijk leiderschap wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als adviseur en trainer. Ze schrijft psychologieboeken in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

 

Incompany of individueel

Het is mogelijk om je vaardigheden en inzicht in persoonlijk leiderschap te ontwikkelen via:

De Incompany training verzorg ik bij bedrijven en organisaties door heel Nederland en Belgie. Ze duren minimaal 6 maanden en omvatten minstens 5 trainingsdagen en 5 individuele sessies per deelnemer. Neem contact met me op voor meer informatie en een offerte op maat. Het Jaartraject Leiderschap en het Individuele coachingstraject vinden plaats via open inschrijving. Neem contact op voor meer informatie. Een algemene richtlijn van de tarieven vind je hier.

De Bewust Leven leertrajecten worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten.

 

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van dit leertraject rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopieren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Persoonlijk leiderschap

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.