Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten, hoe doe je dat? Tijdens de ervaringsgerichte trainingen en online cursus Omgaan met conflicten krijg je meer inzicht in de menselijke dynamiek die ten grondslag ligt aan conflicten. Je leert hoe je tot de kern van een conflict kunt doordringen, zodat er ruimte kan ontstaan. Bekijk hier de brochure!

Bewust Leven Opleiding en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Emotionele verstrengelingenOmgaan met conflicten - bewustleven.eu

Bij een conflict kunnen emotionele verstrengelingen zich in korte tijd snel opbouwen. Verwijten vliegen over en weer. De communicatie wordt gekleurd door oordelen, eigen emoties en pijn. Wellicht ervaar je een schok: hoe kán de ander dit doen? Dit alles maakt het lastig om de ander te verstaan. Je ervaart een gebrek aan ruimte.

Bij een conflict houd je je vanuit een innerlijke worsteling vast aan de ander. Je hebt moeite om bepaalde emoties, gevoelens, gedachten en pijn door je heen te laten stromen. Eigenlijk ben je niet alleen in conflict met de ander, maar vooral ook met jezelf. De training Omgaan met conflicten helpt je om hier meer helderheid en inzicht in te krijgen, zodat er ruimte in jezelf kan ontstaan.

Omgaan met conflicten

Je ontvangt vooraf een uitnodiging om aanvullende literatuur en leestips door te nemen die aansluiten bij het onderwerp van de training. Het is prettig als je deze voorafgaand aan de training hebt doorgenomen; de stof wordt tijdens de training bekend verondersteld.

Tijdens de ervaringsgerichte training Omgaan met conflicten leer je:

 • wat het verschil is tussen een meningsverschil en een conflict;
 • welke dynamiek in menselijkheid ten grondslag ligt aan conflicten;
 • hoe je op constructieve wijze tot de kern van een conflict kunt komen;
 • inzicht te ontwikkelen in verschillende lagen en patronen in communicatie;
 • luisteren naar de onderliggende intenties en verwachtingen;
 • hoe je ruimte kunt maken in contact met jezelf en de ander;
 • hoe je op een vredige manier tot een optimaal resultaat kunt komen.

Ervaringsgerichte training

Uitgangspunt van de training is dat persoonlijke ontwikkeling de basis vormt voor professionele groei. De training Omgaan met conflicten helpt je om een diepgaander inzicht in de menselijke natuur te ontwikkelen, van waaruit je professionele vaardigheden zich verdiepen en verfijnen.

 • Tijdens de training wordt ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen gecombineerd met inzichten uit de oosterse- en westerse psychologie, sociologie en filosofie;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar je dagelijks leven;
 • Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness en lichaamsbewustzijn;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Deze Bewust Leven Training wordt verzorgd op HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training worden audio-opnames gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

De training vormt een waardevolle aanvulling op het boek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’. Deze training kan tevens worden gevolgd als onderdeel van de Bewust Leven Opleiding.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

De training Omgaan met conflicten wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als gedreven supervisor, spreker, schrijver en trainer. Ze verzorgt trainingen voor professionals in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is auteur van het boek De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek.

Data en kosten

Zorg voor jezelf - bewustleven.eu

De training Omgaan met conflicten bied ik aan als  1-daagse en 5-daagse trainingen. Ook verzorg ik workshops en lezingen over omgaan met conflicten. Er wordt gewerkt aan een online cursus over omgaan met conflicten.

Voor elke training geldt dat er data worden gepland zodra voldoende geïnteresseerden zich hebben aangemeld. Laat me dus zo snel mogelijk jouw interesse weten!

In de agenda vind je de data van trainingen die op dit moment gepland staan (klik hier om de agenda te bekijken).

De kosten bedragen:

 • 297 euro voor de online cursus,
 • 297 euro voor de 1-daagse training en
 • 1497 euro voor de 5-daagse training

De 1-daagse en 5-daagse training zijn inclusief boek, verantwoorde lunch, koffie/thee, lekkers en toegang tot de audio-opnames en besloten Facebookgroep Omgaan met conflicten. Bij de online cursus krijg je eveneens toegang tot de besloten Facebookgroep.

Er wordt les gegeven van 10 tot ongeveer 17 uur. Door de bescheiden groepsgrootte is er volop ruimte voor individuele afstemming, het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

De Bewust Leven Trainingen worden door veel werkgevers geheel of gedeeltelijk vergoed. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Ook is soms vergoeding mogelijk door een fonds, instelling of verzekeraar (informeer zelf bij de desbetreffende instantie). Voor particulieren met beperkte financiële middelen en die niets vergoed krijgen, is onder bepaalde voorwaarden een lager tarief mogelijk. Neem voor meer informatie contact met me op.

Opgave

Je kunt je opgeven door een email met je naam, de training waaraan je deel wilt nemen en het telefoonnummer waarop je goed bereikbaar bent te sturen naar info [at] wendyvanmieghem.nl

Na aanmelding ontvang je een nota en aanvullende praktische informatie. Je staat ingeschreven zodra je betaling is ontvangen. Het is naar wens mogelijk om te overnachten in de buurt van de trainingslocatie.

Restitutie is niet mogelijk. Wel kun je voor een live training iemand anders in jouw plaats laten gaan, mits je dit voor aanvang van de training afstemt met Wendy van Mieghem.

Tip: Bekijk hier de brochure met het volledige trainingsaanbod!

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en auteursrecht van deze training rust volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit de opleiding openbaar maken, verspreiden, kopiëren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Omgaan met conflicten