Wie zijn we en waarom doen we wat we doen? Tijdens het ervaringsgerichte leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams gaan jij en je collega’s aan de slag om jullie eigen antwoorden te vinden op deze vragen. 

Het leertraject wordt verzorgd door adviseur en trainer Wendy van Mieghem. Haar bedrijf Bewust Leven Organisatieadvies en Training is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Het staat geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

Van binnen naar buiten

Identiteitsontwikkeling voor teams - bewustleven.eu

Veel bedrijven vinden het fijn om naar buiten toe een sterke identiteit uit te stralen. Wanneer die identiteit oprecht is en breed wordt gedragen door de werknemers, is het een teken van professionaliteit en een goede collegiale samenwerking. Dit stelt de klant gerust. Een sterke identiteit geeft het signaal af: “Wij hebben de boel intern op orde en hebben tijd en ruimte voor jou als klant”.

Maar hoe krijg je jouw team of organisatie zover om samen zo’n stevige identiteit te ontwikkelen? Hoe ontwikkel je samenhang in een team, met korte lijnen, een prettige werksfeer en bereidheid om te leren van fouten? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen blijft bij praten, maar dat er ook iets verandert in voelen en doen? Het werken aan een eigen identiteit kan een middel zijn om meer samenhang en betrokkenheid te creeren in een team of organisatie, mits wordt gewerkt van binnen naar buiten. Het gaat niet (alleen) om sociaal wenselijk gedrag. Het is belangrijk dat de binnenwereld van mensen (denken, voelen, doen) wordt meegenomen in de identiteitsontwikkeling van het bedrijf. Van daaruit kan een hechte, sterke identiteit worden ontwikkeld die draagkracht biedt aan uitdagingen van klanten.

Tijdens het leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams maak je een begin met het vinden van jouw en jullie eigen identiteit of ga je daarmee verder. 

Identiteitsontwikkeling voor teams

De inhoud van het leertraject wordt altijd afgestemd op jullie specifieke werksituatie en op de individuele wensen en vragen van deelnemers. Tijdens het ervaringsgerichte leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan vragen als:

 • wie zijn we?;
 • wat doen we?;
 • voor wie doen wij dit?;
 • hoe gaan we nu met elkaar om? In de bovenstroom? En in de onderstroom?;
 • wat betekent dit voor onze klanten?;
 • wat zijn onze normen, waarden en uitgangspunten?;
 • uit welke concrete acties en handelingen blijken onze normen en waarden?;
 • in hoeverre leef ik zelf deze normen en waarden?;
 • wat heb ik zelf nodig om denken, voelen en doen meer op 1 lijn te krijgen?;
 • hoe kunnen we onderling onze visie, onderlinge communicatie, gevoel en handelen meer op 1 lijn krijgen?;
 • hoe communiceren we (on)mogelijkheden naar elkaar?
 • hoe communiceren we (on)mogelijkheden naar de klant?;
 • wie is verantwoordelijk voor wat?;
 • zijn er nu gebieden of knelpunten waar wij als geheel, of ieder voor zich, zich onvoldoende verantwoordelijk voor voelen?

Ervaringsgericht leertraject

Uitgangspunt van het leertraject is dat persoonlijke ontwikkeling mede de basis vormt voor professionele groei. Door eerlijker naar jezelf te kijken, kun je groeien. Het leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams helpt je hierbij. Je leert hoe je contact en communicatie met collega’s meer op 1 lijn te krijgen, waardoor je naar buiten toe helderder en krachtiger kunt communiceren.

 • Tijdens het leertraject wordt praktijkgerichte kennis over effectieve communicatie eigen gemaakt. Er is daarnaast ruimte voor de individuele beleving en achtergrond van elke deelnemer;
 • De nadruk ligt op ervaren, reflectie, doen en interactie;
 • Aan de hand van heldere voorbeelden en vragen van deelnemers, wordt de link gelegd naar de dagelijkse praktijk;
 • Er wordt naar behoefte gewerkt met meditatie en mindfulness;
 • Er is zoveel als mogelijk ruimte voor inbreng door deelnemers. Elke deelnemer ontvangt individueel afgestemde feedback.

Dit Bewust Leven Leertraject kan worden verzorgd op MBO, HBO/WO en HBO+/WO+ denk- en werkniveau. Van de training kunnen naar wens audio-opnames worden gemaakt die je na afloop in een afgeschermde omgeving van de website kunt terugluisteren.

Het boek De wijsheid achter emotie en gevoel en het boek ‘Leiderschap – Ervaar rust tijdens verandering en conflicten’ vormen een waardevolle aanvulling op het leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams.

Door wie?Wendy van Mieghem - bewustleven.eu

Het leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams wordt verzorgd door Wendy van Mieghem. Zij is psycholoog, socioloog en in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie. Vanuit haar bedrijf bewustleven.eu werkt ze als adviseur en trainer. Ze schrijft psychologieboeken in het Nederlands en Engels.

Wendy van Mieghem is onder meer auteur van de bestseller De wijsheid achter emotie en gevoel – Je dagelijks leven als spiegel, een (inter)nationaal geprezen bewust leven handboek. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

Data en kosten

Het leertraject Identiteitsontwikkeling voor teams wordt aangeboden als Incompany traject van meerdere dagen. Zo is er ruimte om veiligheid, verbinding en vertrouwen (verder) op te bouwen en kan het resultaat diepgaand, duurzaam en effectief zijn. De Incompany training verzorg ik bij bedrijven en organisaties door heel Nederland en Belgie. Neem contact met me op voor meer informatie en een offerte op maat

 

Eigendom en auteursrecht

Het eigendomsrecht en het auteursrecht van deze pagina en dit leertraject rusten volledig bij Wendy van Mieghem. Je mag geen enkele informatie uit het leertraject openbaar maken, verspreiden, kopieren, dupliceren of publiceren zonder vooraf mondelinge en schriftelijke toestemming van Wendy van Mieghem te hebben ontvangen.

Identiteitsontwikkeling voor teams

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om kennis te maken.

Groei in je eigen tempo. Deze papieren en digitale producten helpen je op weg.